1 kwietnia 2020 r

 

W związku z pandemią koronawirusa zapotrzebowanie na etanol wzrosło ekstremalnie. Oprócz produkcji środków dezynfekcyjnych i produktów sanitarnych, etanol jest niezbędny do produkcji rozpuszczalników i farb. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem, popyt może przewyższyć podaż.

 

Opakowania są kluczowym ogniwem w łańcuchu dostaw produktów spożywczych i higienicznych. Niezmiernie ważne jest zabezpieczenie dostaw żywności i innych podstawowych produktów do społeczności europejskiej i należy unikać za wszelką cenę jakichkolwiek zawirowań w dostawach. FTA (Flexographic Technical Association Europe) i Intergraf (Europejska federacja druku i komunikacji cyfrowej) wzywają władze państwowe i europejskie do zabezpieczenia dostaw syntetycznego alkoholu etylowego niezbędnego do utrzymania produkcji opakowań do żywności. Oprócz zabezpieczenia rynku w syntetyczny alkohol etylowy do celów sanitarnych – zwłaszcza w środowisku medycznym – zabezpieczenie dostaw do ciągłej produkcji opakowań do żywności powinno zostać osiągnięte.

 

W związku z wysokim popytem, ceny etanolu wzrosły dramatycznie, w związku z czym w procesie produkcji farb dostawcy są często zmuszeni do używania alternatywnych rozpuszczalników. Dostępność etanolu używanego do czyszczenia maszyn drukujących jest również bardzo ograniczona.

 

Jako dostawca opakowań do produktów higienicznych i spożywczych, Amerplast jest identyfikowany jako krytyczne ogniwo. Wspólnie z naszymi dostawcami i partnerami śledzimy bieżącą sytuację.

 

Źródła:

FTA (Flexographic Technical Association Europe)

Intergraf (European federation for print and digital communication) 

© 2022 Amerplast