Amerplast zajmuje wiodące miejsce w zmianie przemysłu opakowań miękkich w biznes przyjazny środowisku. Bierzemy na siebie odpowiedzialność i bardzo poważnie traktujemy tworzenie lepszej przyszłości dla wszystkich. Zrównoważony rozwój jest jedną z naszych firmowych wartości i filarem naszej strategii. Zrównoważony rozwój jest nie tylko problemem środowiskowym, ale obowiązkowym podejściem do lepszego sposobu robienia biznesu i rozwijania się wraz z naszymi klientami. Podążamy drogą w kierunku nowej ery opakowań elastycznych – do gospodarki cyrkulacyjnej.

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU AMERPLAST

 

Stosunek Amerplast do zrównoważonego rozwoju opiera się na konkretnych, długoterminowych i strategicznych działaniach prowadzących do nowej ery opakowań elastycznych – gospodarki cyrkulacyjnej. Wierzymy, że to co dobre dla ludzi i środowiska jest dobre dla biznesu.

 

Naszą drogę do zrównoważonego rozwoju rozpoczęliśmy już w latach 90tych, kiedy to rozpoczęliśmy wykorzystywanie przetworzonego plastiku i wydajność materiału. Dzisiaj bierzemy na siebie rolę prowadzących do gospodarki cyrkulacyjnej opakowań elastycznych. Bardzo cieszymy się opublikowania naszej strategii zrównoważonego rozwoju, która doprowadzi nas do bardziej zrównoważonej przyszłości, wraz z naszymi klientami, partnerami i użytkownikami.

 

Strategia zrównoważonego rozwoju Amerplast

MISJA I WIZJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

 

Naszą misją jest wzrastać wraz z naszymi klientami poprzez zrównoważone rozwiązania opakowań elastycznych, całkowicie zintegrowanych z gospodarką cyrkulacyjną.

 

Naszą wizją jest bycie liderem na rynku zrównoważonych opakowań elastycznych w Europie i bycie pożądanym partnerem dostaw dla naszych klientów.

WSZECHSTRONNE PODEJŚCIE DO ZROWNOWAŻONEGO ROZWOJU

 

Nasze wszechstronne podejście do zrównoważonego rozwoju na wszystkich płaszczyznach (socjalnej, środowiskowej i ekonomicznej) zawiera konkretne, długoterminowe i strategiczne działania, które mają zapewnić zrównoważoną drogę do wzrostu wraz z naszymi klientami.

Zrównoważone rozwiązania

 

Zrównoważony rozwój jest i pozostanie kluczowym wymogiem stawianym opakowaniom elastycznym. W Amerplast widzimy, że to nasza – jako dostawcy – odpowiedzialność, aby ciągle poszukiwać i wdrażać nowe, przyjazne dla środowiska, alternatywy dla materiałów i technologii. Jako część programu zrównoważonych rozwiązań – AmerGreen, oferujemy zrównoważone surowce, przedłużenie terminu przydatności produktów spożywczych i przetwarzalność opakowań. Ten program ma za zadanie wspierać zmiany w kierunku gospodarki cyrkulacyjnej poprzez wydajność materiałów, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenie ilości odpadu.

Czytaj dalej

Zrównoważona działalność

 

Zwracamy dużą uwagę na zrównoważony rozwój naszych działań, postawiliśmy sobie jako cel zmniejszenie naszego wpływu na zmiany klimatyczne i środowisko. Wszystkie nasze zakłady produkcyjne są zaangażowane w program zrównoważonej działalności. Również nasi dostawcy są zachęcani do minimalizowania swojego wpływu na środowisko i promowanie w swojej działalności gospodarki cyrkulacyjnej.

Czytaj dalej

Zrównoważony Amerplast

 

Amerplast jest zobowiązany do odpowiedzialnego prowadzenia biznesu i zrównoważonego rozwoju. Działamy zgodnie z wysokimi standardami etyki biznesu, zwracając uwagę na zrównoważony rozwój i odpowiedzialność naszego łańcucha dostaw. Odpowiedzialność społeczna Amerplast opiera się na szacunku do ludzi i angażowania ich w lepszą przyszłość jednostek, społeczności i rodzaju ludzkiego. Rozwój pracowników stanowi podstawę naszego działania. Skupiamy się mocno na bezpieczeństwie pracowników, ich dobrostanie i rozwoju zawodowym.

Czytaj dalej

SKONTAKTUJ SIE Z NAMI

 

Contact form
Czy chcesz zrobić karierę? Odwiedź naszą Sekcję kariery.
reCAPTCHA

© 2022 Amerplast