Na całym świecie zaczynamy odczuwać skutki zmian klimatycznych. Nie powinniśmy zatem pytać, czy podejmować działania zmierzające do ograniczenia emisji CO2 i zanieczyszczania wody i środowiska. Powinniśmy mieć odwagę i umiejętność przewidywania, aby już teraz wprowadzać konieczne zmiany i wdrażać w życie decyzje, aby mieć pewność, że woda którą pijemy, powietrze którym oddychamy i jedzenie, które spożywamy i inne produkty których używamy – są bezpieczne dla środowiska, rodzin i nowych pokoleń.

 

Zrównoważony rozwój to nie tylko aspekt środowiskowy, to konieczne podejście do lepszego sposobu robienia biznesu i wzrostu wraz z naszymi klientami. Nasze podejście uwzględnia wszystkie trzy aspekty zrównoważonego rozwoju: społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. Strategia Amerplast prowadzi nas do nowej ery opakowań elastycznych – gospodarki cyrkulacyjnej realizowanej z naszymi klientami, partnerami i innymi interesariuszami.

Kroki prowadzące nas do Wizji – lidera produkcji opakowań elastycznych w duchu gospodarki cyrkulacyjnej

 

W celu osiągnięcia naszej wizji, aby być producentem opakowań elastycznych zgodnie z zasadami gospodarki cyrkulacyjnej, wdrożyliśmy strategię zrównoważonego rozwoju wraz z konkretnymi działaniami i celami. Skupiamy się głównie na wpływie naszych produktów i działań na aspekty środowiskowe, zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan naszych pracowników, a także zrównoważony rozwój i integralność naszego biznesu.

 

SKONTAKTUJ SIE Z NAMI

 

Contact form
Czy chcesz zrobić karierę? Odwiedź naszą Sekcję kariery.
reCAPTCHA

© 2022 Amerplast