Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności opisuje, w jaki sposób Amerplast gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe zebrane za pośrednictwem tej witryny internetowej udostępnianej przez Amerplast Ltd („Amerplast”) oraz za pośrednictwem innych platform i usług cyfrowych, takich jak powiązane z Amerplast konta w mediach społecznościowych.

 

Wyrażenia „my”, „nas”, „nasz” itp. w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności odnoszą się do Amerplast i firm należących do tej samej grupy. Wyrażenia „Twój”, „Twoje” itp. Odnoszą się do Ciebie jako użytkownika strony internetowej, niezależnie od tego, czy zarejestrowano się w celu korzystania z witryny. Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności i nie korzystania ze strony, jeśli nie akceptuje Pani/Pan wszystkich opisanych w nim trybów działania.

 

Twoje dane osobowe są ważne. Dlatego przetwarzamy dane osobowe w sposób ostrożny i rozsądny. Amerplast słynie z wysokiej jakości produktów i doskonałej obsługi klienta. Oprócz tego jesteśmy zobowiązani do ochrony Twój prywatności w Internecie. Oświadczenie o ochronie prywatności tej witryny opisuje, w jaki sposób Twoje dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane podczas odwiedzania naszej witryny.

 

PODSUMOWANIE POLITYKI PRYWATNOŚCI:

 

Zależy nam na ochronie prywatności użytkowników. Twoje zaufanie jest dla nas ważne. Dane, które przetwarzamy, dzielą się na następujące kategorie: dane dostarczone przez użytkowników; dane zaobserwowane podczas korzystania z usług online; oraz dane uzyskane od analityków. Używamy danych podczas rekrutacji, obsługi klienta i komunikacji marketingowej. Przetwarzamy wszystkie dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i obowiązującym ustawodawstwie krajowym.

 

Treść

 

 1. Jakie są dane osobowe?
 2. Kto jest odpowiedzialny za odpowiednie przetwarzanie Twój danych osobowych?
 3. Co robimy z Twój danymi osobowymi?
 4. Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy?
 5. Czy strona korzysta z plików cookie i innych podobnych technologii?
 6. Komu udostępniane są dane osobowe i dlaczego?
 7. Czy dane osobowe są przekazywane do innych krajów?
 8. Co jeszcze robimy, aby chronić Twoje dane osobowe?
 9. Jak długo przechowujemy dane osobowe?
 10. Jakie działania możesz wykonac w zakresie ochrony danych osobowych?
 11. Dlaczego wysyłamy e-maile?
 12. Linki do innych stron internetowych
 13. W jaki sposób przekazywane są zmiany w polityce prywatności witryny?
 14. Dane kontaktowe

 

1. Jakie są dane osobowe?

 

Wyrażenie „dane osobowe” użyte w niniejszym dokumencie odnosi się do wszelkiego rodzaju danych związanych z Tobą jako użytkownikiem naszej strony internetowej lub użytkownikiem platform mediów społecznościowych wykorzystywanych przez Amerplast, niezależnie od tego, czy sam podajesz dane, czy też są one zbierane od Ciebie lub uzyskane w inny sposób.

 

2. Kto jest odpowiedzialny za odpowiednie przetwarzanie Twój danych?

 

Amerplast jako właściciel strony i jej administrator staje się odpowiedzialny za wszystkie dane osobowe użytkownika, które firma przechowuje, zbiera, przetwarza i pozyskuje w związku z prowadzeniem strony lub na inne sposoby.

 

Amerplast wykorzystuje dane osobowe gromadzone i przetwarzane na platformach mediów społecznościowych do celów marketingowych. W takich przypadkach dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez dostawców platformy, a jeśli chcesz ograniczyć wykorzystanie swoich danych osobowych, musisz skontaktować się bezpośrednio z dostawcą platformy mediów społecznościowych.

 

3. Co robimy z Twój danymi osobowymi?

 

Firma gromadzi, przetwarza i wykorzystuje Twój dane osobowe wyłącznie w nastepujących celach:

 

 • Rekrutacja – jeśli poda się swoje dane w procesie rekrutacji
 • Administracja, obsługa, prowadzenie i rozwój strony internetowej
 • Umożliwianie firmie udzielania odpowiedzi, pytania i prośby, które Pani/Pan przesyła do nas
 • Umożliwianie firmie rozwijania strony, jej marketingu, produktu i usług, aby uczynić je bardziej zindywidualizowanymi
 • Informowanie Twój poprzez wysyłanie e-maili, newsletterów oraz zamieszczanie informacji o produktach i usługach, które mogą Panią/Pana zainteresować na mediach społecznościowych, reklamach internetowych i w wyszukiwarchach, w tym wysyłanie materiałów promocyjnych związanych ze sprzedażą produktu I usług skierowanych bezpośrednio do Twój (marketing bezpośredni)
 • Zarządzanie nagrodami, stypendiami, loteriami, konkursami oraz innymi działaniami i działaniami związanymi z promocją sprzedaży
 • Przestrzeganie wymogów ustawowych, zapobieganie nielegalnemu korzystaniu ze stron internetowych, rozwiazywaniem sporów i egzekwowaniem umów
 • Do innych celów za wyraźną Twój zgodą i na mocy prawa

 

Będziemy prosić o Twój zgodę jak tego wymaga prawo przed gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem Twój danych osobowych w celach określonych powyżej. Jeśli chcemy wykorzystać Twój dane osobowe w nowym lub innym celu, poinformujemy Panią/Pana i wykorzystamy te dane tylko do zatwierdzonych celów, gdy prawo wymaga lub zezwala na takie użycie lub gdy wyrażono zgodę na takie wykorzystanie. Tylko ograniczona liczba pracowników Amerplast ma dostęp do Twój danych osobowych w celach określonych powyżej. Te osoby są ograniczone przez swoje grupy użytkowników z danych obszarów usług (np. HR, marketing, sprzedaż, wsparcie pomocnicze, usługi IT).

 

4. Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy?

 

Dane osobowe, które gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy w związku z korzystaniem z witryny, obejmują dane, które aktywnie zbieramy podczas prowadzenia strony internetowej, a także informacje, które dobrowolnie nam Pani/Pan przekazuje poprzez różną aktywność (na przykład podczas wypełniania formularza online). Z tego powodu nie możemy dostarczyć wyczerpującej listy wszystkich możliwych danych osobowych, które gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy. Zasadniczo takie dane osobowe obejmują:

 

 • Imię i adres
 • Dane kontaktowe (number telefonu, adres email, itp.)
 • Jeśli Twój dotyczy, nazwa firmy, adres, dział, dane kontaktowe i inne dane, a także stanowisko w firmie
 • Twój numer klienta Amerplast
 • Identyfukator firmy
 • Twój address IP, system operacyjny, typ przeglądarki, wersja i ustawienia, nazwa Twój usługodawcy internetowego oraz inne informacje związane ze sprzętem i połączeniem wymagane w celu ustalenia typu urządzenia, uzyskanie połączenia ze stroną internetową, umożliwienie transferu danych pomiędzy stronami i urządzeniem oraz zapewnienie właściwego korzystania ze strony internetowej
 • Adres URL i adresy IP witryny, z której się połaczysz lub która przekierowuje Cię na naszą stronę, jak również data i godzina
 • Podstrony i linki na naszej stronie, a także data i godzina
 • Kompleksowe informacje o stronie i adresie URL, z ktrórych korzystasz za jej pośrednictwem, as well as the date and time
 • Prośby o odpowiedź i kontakt
 • Newsletter
 • Wyszukiwane hasła
 • Usługi i produkty, które przeglą lub wyszukujesz na stronie
 • Informacje gromadzone przez pliki cookie i inne podobne informacje (określone w poniższej sekcji)
 • Treść komunikatów wysłanych za pośrednictwem strony, w tym publikacje w mediach społecznościowych lub informacje udzielane Amerplast w inny sposób oraz wszelkie inne informacje, które udostępniasz lub przesyłasz na stronę internetową (typu informacje w formularzach on line)

 

5. Czy strona używa plików cookie I innych podobnych technologii?

 

„Pliki cookie” to niewielkie ilości danych, które witryna przenosi na dysk twardy komputera w postaci bardzo małych plików tekstowych. Pliki służą do przechowywania informacji. „Pliki cookie” mogą ułatwić korzystanie ze strony internetowej, zapisując preferencje związane z jej korzystaniem. „Pliki cookie” nie identyfikują użytkowników, chociaż identyfikują komputer użytkownika. Tagi pikselowe (narzędzia do śledzenia online, błędy sieciowe i przezroczyste pliki GIF) mogą być również używane przez nas i osoby trzecie na naszej stronie internetowej i w naszych wiadomościach e-mail.Tagi pikselowe to nierozpoznawalne jednopikselowe obrazy graficzne na stronach internetowych lub w wiadomościach e-mail.

 

Następujące dane są gromadzone przez nas i osoby trzecie korzystające z plików cookie, znaczniki pikselowe i inne równoważne technologie: Twoje działania związane z naszą witryną, biuletyny i reklamy; potwierdzenie, że otworzyłeś od nas wiadomość e-mail, a także czas otwarcia i szczegóły dotyczące linków w wiadomości; witryny, które odwiedziłeś po opuszczeniu naszej strony.

 

Możemy gromadzić Twoje dane osobowe za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram i inne. Strony internetowe, które przechowują nasze media społecznościowe, mogą również gromadzić dane osobowe. Nasze oświadczenie o ochronie prywatności nie dotyczy praktyki ochrony danych i bezpieczeństwa informacji w serwisach społecznościowych używanych przez Amerplast.

 

Korzystamy z agencji reklamowych działających jako strony trzecie, aby oferować reklamy online skierowane do użytkowników na innych stronach internetowych. Te zewnętrzne agencje reklamowe korzystają z technologii takich jak pliki cookie i znaczniki pikselowe w celu uzyskania informacji o tym, jak uzytkownicy korzystają z naszej strony i innych witryn. Tego typu informacje pomagają nam wybrać odpowiednie formy reklamy i odpowiednie lokalizacje reklamowe.

 

Amerplast wykorzystuje następujące typy plików cookie i technologie związane z witryną:

Google Analytics (trwały plik cookie, który pozostaje w przeglądarce po zamknięciu): ta strona internetowa korzysta z Google Analytics – usługi analizy online świadczonej przez Google, Inc („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są plikami tekstowymi zapisywanymi na Twoim komputerze, aby umożliwić analizowanie korzystania ze strony. Google przenosi i przechowuje informacje zebrane przez pliki cookie na ten temat na serwery w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie informacje są anonimowe przed ich przekazaniem poprzez usunięcie ostatniego oktetu twojego adresu IP. Google przetwarza dane w naszym imieniu, aby ocenić, w jaki sposób korzystasz z naszej witryny, tworzy raporty i oferuje inne usługi związane z korzystaniem ze strony i Internetu. Google nie łączy Twojego adresu IP z innymi informacjami przechowywanymi. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki, ale pamiętaj, że korzystanie ze wszystkich funkcji strony może być niemożliwe. Możesz także zapobiec gromadzeniu informacji o użytkowaniu (w tym adresu IP) i uniemożliwić Google przetwarzanie danych, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki na tools.google.com/dlpage/gaoptout lub zarządzając ustawieniami plików cookie za pomocą Cookiebot na naszej stronie internetowej (wyskakujące okno).

 

6. Komu udostępniane są dane osobowe i dlaczego?

 

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione stronom trzecim oraz firmom należącym do tej samej grupy firm co Amerplast do celów określonych powyżej. Nie sprzedajemy, nie wymieniamy, nie wynajmujemy, nie ujawniamy ani w żaden inny sposób nie udostępniamy twoich danych osobowych w sposób inny niż opisany w niniejszym dokumencie poza przypadkami szczególnymi uzgodnionymi z Państwem (na przykład, jeśli wyrażą Państwo zgodę na inne formy przekazywania danych, po rozpoczęciu korzystania z usług). Informacje na temat korzystania z witryny internetowej Amerplast są gromadzone i wykorzystywane w celu poprawy komfortu użytkowania jej. Dla przykładu analiza tych danych pomaga nam określić które części naszej witryny internetowej mają największą ilość wyświetleń. Amerplast ma prawo oferować stronom trzecim złożone dane statystyczne o klientach, dane dotyczące sprzedaży, czy ilości wyświetleń witryny internetowej oraz inne informacje związane z witryną internetową pod warunkiem zapewnienia anonimowości osób fizycznych. Państwa dane osobowe, tj. imię i nazwisko oraz adres e-mail nie będą wykorzystywane w tych zestawieniach.

 

Przekazanie danych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

 

Potencjalnymi odbiorcami Państwa danych są:

 

 • Inne firmy należące do tej samej grupy firm co Amerplast i partnerzy handlowi Amerplast: możemy udostępnić Państwa dane personalne innym firmom należącym do tej samej grupy firm z Amerplast oraz w uzasadnionych przpadkach naszym partnerom handlowym (w przypadku świadczenia przez naszego partnera usług które Państwo zamówili, np. usługi newsletter) oraz gdy prawodawstwo zezwala na udostępnienie tych informacji. Zgodę wymaganą przez prawo uzyskuje się po zatwierdzeniu prze Państwo udostępniania danych osobowych lub, jeżeli obowiązujące prawo zezwala lub wymaga udostępnienia tych informacji.
 • Zewnętrzni dostawcy usług: w celu wykonania określonych usług w naszym imieniu zgodnie z naszymi instrukcjami możemy korzystać z zewnętrznych dostawców usług (firm lub osób, od których kupujemy usługi). Usługi te obejmują administrowanie bazami danych, konserwację systemu, analizę sieci internetowej, kontakt z klientem, dostarczanie, wysyłanie zamówień pocztą tradycyjną oraz e-mail, usuwanie zbędnych powtórzeń z baz danych, analizowanie informacji oraz inne zadania z zakresu sprzedaży i marketingu. Zewnętrznymi dostawcami usług mogą być firmy informatyczne, firmy świadczące usługi prawne i doradztwo finansowe oraz konsultingowe. Zewnętrzni dostawcy usług będą mieli dostęp tylko do danych osobowych, które są im niezbędne do wykonania określonych zadań, a dane te zostaną wykorzystane wyłącznie do realizacji tych zadań. Zapewniamy, że zewnętrzni usługodawcy są świadomi zobowiązań wynikających z administracji danymi osobowymi i przestrzegają przepisów prawa w tym zakresie. Ponadto gwarantujemy, że wszyscy zewnętrzni usługodawcy przetwarzają Państwa dane osobowe z należytą starannością wymaganą przepisami prawa w tym zakresie, jak również stosują odpowiednie środki techniczne w celu zapewnie ich bezpieczeństwa.
 • Sądy, organy ścigania i urzędy kontrolne: możemy udostępniać Państwa dane osobowe, jeśli jest to konieczne ze względów prawnych lub w celu ochrony naszej strony internetowej lub ochrony praw i bezpieczeństwa innych użytkowników witryny lub stron trzecich (np. w przypadkach ochrony przed oszustwem). Dane będą również udostępnione bez ograniczeń organom ścigania lub urzędom kontrolnym w przypadku, gdy jesteśmy zobowiązani do ich ujawnienia na podstawie obowiązującego prawa lub nakazu sądowego. Każdy taki przypadek udostępnienia danych osobowych starannie badamy, zwracając szczególną uwagę na wpływ, jaki udostępnienie tych danych może mieć na daną osobę. W takich przypadkach staramy się stosować możliwe ograniczenia ilości udostępnionych danych osobowych – przykładem może być edycja danych przed ich udostępnieniem.
 • Kupujący: ponieważ stale rozwijamy swoją działalność, możemy sprzedać naszą firmę w całości lub w części. W przypadku takiej transakcji dane użytkownika pozostają częścią zbywalnych aktywów firmy, ale podlegają one restrykcjom zgodnie z polityką ochrony danych osobowych, chyba że umówią się Państwo inaczej.

 

7. Czy dane osobowe są przekazywane do innych krajów?

 

Zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych związanych ze stronami internetowymi i mediami społecznościowymi poza UE lub EOG.  Jeśli takie udostępnienie następuje, dbamy o zapewnienie odpowiednich narzędzi ochrony w kwestiach związanych z poufnością i przetwarzaniem danych osobowych w sposób wymagany przepisami prawa.

 

Przepisy dotyczące ochrony danych obowiązujące w innych krajach mogą nie stanowić skutecznej ochrony Państwa danych osobowych, jak odpowiednie przepisy w UE lub EOG. Na przykład, jeśli korzystasz z naszej strony internetowej poza wyżej wymienionymi obszarami, odbiorca danych niekoniecznie jest zobligowany do przestrzegania europejskiej dyrektywy o ochronie danych (95/46 / WE), ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych (UE 2016/679 ) lub ustawie o ochronie danych Federacji Szwajcarskiej.

 

8. Co jeszcze robimy, aby chronić Twoje dane osobowe?

 

Amerplast rozumie znaczenie ochrony danych i dąży do tego, aby strona internetowa, ujawnianie danych osobowych poprzez ogłoszenia o rekrutacji oraz formularze kontaktowe były jak najbardziej bezpieczne. Podejmujemy wszelkie konieczne środki ochronne i zapobiegawcze w celu ochrony danych osobowych, w tym środki techniczne i organizacyjne w celu zapobiegania nieuprawnionego wykorzystania danych, ich niewłaściwego użycia czy modyfikacji, nieuprawnionego lub przypadkowego zniszczenia danych zarówno w postaci tradycyjnej jak i internetowej.

 

Mamy nadzieję, że rozumieją Państwo, że chociaż staramy się chronić Państwa dane osobowe przed potencjalnym ryzykiem i zagrożeniami, nie jesteśmy w stanie zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa podczas operacji online. Mając to na uwadze zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w promowaniu bezpieczeństwa informacji w sieci poprzez nie publikowani wrażliwych lub niepotrzebnych informacji na naszej stronie internetowej.

 

9. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

 

Państwa dane osobowe nie będą przetrzymywane dłużej niż jest to konieczne lub dozwolone na podstawie prawnej zgodnie z którą zostały zgromadzone, metod operacyjnych mających zastosowanie do przetrzymywania danych lub obowiązujących przepisów prawa.

 

10. Jakie działania możesz wykonać w zakresie ochrony danych osobowych?

 

Mogą Państwo dokonać następujących działań w odniesieniu do gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i celu wykorzystania Państwa danych:

 

 • Mogą Państwo korzystać z naszej strony internetowej oraz jej funkcji anonimowo lub korzystając z pseudonimów, chyba, że istniej niezbędna konieczność Państwa identyfikacji.
 • Mogą Państwo całkowicie zabronić ujawnienia niektórych danych osobowych, szczególnie w przypadku, gdy zwracamy się do Państwa o zgodę na ich gromadzenie.
 • W dowolnym mogą Państwo zmienić lub odwołać wcześniej wyrażoną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych (na przykład możesz anulować subskrypcję biuletynu lub poprosić o usunięcie z bazy danych wszystkich informacji podanych w formularzu rekrutacyjnym).
 • W dowolnym momencie mogą Państwo zabronić wykorzystywania swoich danych osobowych do celów marketingowych.

 

11. Dlaczego wysyłamy Ci e-maile?

 

Możemy wysyłać Ci e-maile w następujących okolicznościach:

 

 • Zasubskrybowali Państwo nasz biuletyn informacyjny lub wyrazili zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych.
 • Odpowiedzieli Państwo na ogłoszenie o pracę, a my przesyłamy informacje o sprawach związanych z rekrutacją.
 • Napisali Państwo do nas, a my odpowiadamy.

 

Chcemy zaoferować Państwu nasz biuletyny informacyjny, przesłać powiadomienia o ochronie danych lub inne ważne informacje dotyczące naszych użytkowników. Jeśli otrzymują Państwo nasz biuletyny informacyjny i nie chcą Państwo go już otrzymywać informacji marketingowych, mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na końcu każdego biuletynu lub kontaktując się z nami, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dziale „Kontakt” poniżej.

 

12. Linki do innych stron internetowych

 

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron. Nie monitorujemy witryn, do których prowadzą linki. Odwiedzają Państwo te witryny na własne ryzyko. Amerplast nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie może być pociągnięty do odpowiedzialności prawnej za szkody wynikające z użytkowania takich witryn lub treści na nich zawartych czy sposobu zabezpieczania danych przez te witryny. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności na tych stronach przed ujawnieniem jakichkolwiek danych osobowych.

 

13. W jaki sposób przekazywane są zmiany w polityce prywatności?

 

Nasza firma stale się zmienia, dlatego polityka prywatności musi być okresowo aktualizowana. Nowa wersja polityki jest każdorazowo publikowana na naszej stronie internetowej. Mogą Państwo zweryfikować aktualność polityki prywatności poprzez informacje o wersji zawarte w jej nagłówku. Dalsze korzystanie z naszej witryny po opublikowaniu nowej wersji polityki prywatności, zostanie uznane za akceptacje nowej wersji.

 

14. Dane kontaktowe

 

Państwa opinia jest zawsze mile widziana. Prosimy o kontakt z nami w przypadku jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub ochrony danych w Internecie. Mogą również Państwo kontaktować się z nami, jeśli potrzebują informacji dotyczących danych osobowych które przechowujemy lub jeśli chcą Państwo zaktualizować, poprawić, usunąć swoje dane osobowe, uniemożliwić ich wykorzystanie w przyszłości, lub jeśli chcą Państwo odwołać zgodę na ich przetwarzanie, którą wcześniej udzielili.

 

Telefon: +358 10 214 200
Email: gdpr@amerplast.com

© 2022 Amerplast