Amerplast produkuje torebki na zakupy wykonane w ponad 95% z materiałów pochodzących z odzysku. Część tego materiału stanowią odpady pokonsumpcyjne zebrane z fińskich gospodarstw. Firma wykorzystuje również do produkcji torebek swoje własne odpady z produkcji PE oraz tworzywa sztuczne zebrane od klientów. Amerplast posiada ponad 25-letnie doświadczenie w wykorzystywaniu surowców pochodzących z recyklingu do wytwarzania opakowań i nowych produktów z tworzyw sztucznych.

 

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym jest koniecznością, jeśli chcemy stworzyć lepszą i bardziej zrównoważoną przyszłość dla naszych dzieci i przyszłych pokoleń. Musimy maksymalnie wykorzystać nasze ograniczone zasoby, poddawać odzyskowi i ponownie je wykorzystywać, gdy tylko jest to możliwe.

Trendy rynkowe

 

  • Zrównoważony rozwój jest obecnie jednym z głównych wymogów i kierunków rozwoju. Odzyskiwanie i wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu jest niezbędne w produkcji ekologicznych torebek na zakupy.
  • Rośnie wykorzystanie materiałów recyclingowych w produkcji torebek na zakupy. Z badań wynika, że przetworzone torebki są najbardziej przyjaznym dla środowiska rozwiązaniem w Finlandii. Inne badania przeprowadzone w Europie wykazują podobne wyniki.

 

 

  • Przyszłość opakowań z tworzyw sztucznych opiera się na recyclingu i stosowaniu surowców wtórnych przechodząc na gospodarkę o obiegu zamkniętym.
  • Torebki na zakupy są rzadko wykorzystywane przez firmy jako jedno z bardziej efektywnych narzędzi marketingowych. Zachęcamy naszych klientów do kreatywności przy ich projektowaniu, żeby w ten sposób mogli lepiej wypromowac swoje marki.

OFERTA DLA TOREBEK NA ZAKUPY

 

Torebki typu koszulki i torebki Iisi produkowane w Finlandii przez Amerplast świetnie nadają się do codziennych zakupów, ponieważ są wytrzymałe i uniosą ciężkie produkty. Są łatwe do noszenia i idealnie nadają się do wielokrotnego użytku. Z względu na środowisko produkujemy torebki typu koszulki zawierające ponad 95% materiałów pochodzących z odzysku. Oprócz typowych torebek na zakupy produkujemy trwałe i stylowe torebki na specjalne i mniejsze zakupy, takie jak kosmetyki, farmaceutyki czy drobne artykuły odzieżowe.

 

  • Torebki typu koszulki
  • Torebki Iisi
  • Torebki z uchem
  • Torebki typu Market
  • Woreczki foliowe
Carrier Bags

WYKORZYSTYWANIE SUROWCÓW WTÓRNYCH

 

Firma Amerplast posiada długą historię stosowania surowców wtórnych w produkcji. Od początku lat 90. wytwarza torby z recyklingu. Ze względu na wieloletnią historię przekształcania surowców wtórnych w wysokiej jakości opakowania z tworzyw sztucznych jesteśmy liderem w otrzymywaniu różnych opakowań elastycznych z recyclingu. Zgodnie z badaniami firmy stosowanie surowców wtórnych zmniejsza negatywny wpływ opakowań na środowisko, a także zapotrzebowanie na surowce pierwotne a najczęściej surowce kopalne.

 

Firma wprowadziła w 2017 r., pierwszą fińską torebkę ESSI o obiegu zamkniętym, która jest częściowo wykonana z odpadów wtórnych zebranych w fińskich gospodarstwach. Fiński fundusz innowacji Sitra * umieścił Amerplast na liście najciekawszych firm w Finlandii z gospodarką o obiegu zamkniętym. Amerplast zasłużył na to miejsce e względu na wykorzystywanie odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących od konsumentów i z przemysłu do produkcji toreb ESSI.

 

* Sitra, fiński fundusz innowacji, jest niezależną publiczną fundacją działającą pod nadzorem fińskiego parlamentu. Sitra dąży, aby Finlandia stała się pionierem zrównoważonego dobrobytu, przewidując trendy społeczne, badając możliwości rozwoju i gromadząc partnerów z różnych sektorów, aby przeprowadzać otwarte procesy i reformy.

BADANIA WSPIERAJĄCE WYKORZYSTANIE SUROWCÓW WTÓRNYCH

 

Fińskie Centrum Badań Technicznych VTT zbadało wpływ cyklu produkcji i rozkładu torebek ESSI na środowisko, wyniki w modelu gospodarki o obiegu zamkniętym były bardzo pozytywne. Na podstawie analizy cyklu życia (LCA) torebek ESSI, można stwierdzić, że używanie plastikowych opakowań zebranych w gospodarstwach domowych jako surowca do produkcji torebek bardziej sprzyja środowiska, a najmniejszy ślad generują torebki wykonane z surowców wtórnych przebadanych pod kątem emisji zanieczyszczeń. Badania wykazują, że udział zbiórki selektywnej i logistyki w ogólnym wpływie produktu na zmiany klimatyczne był bardzo niewielki. Na podstawie tych wyników można stwierdzić, że zbiórka selektywna opakowań z tworzyw sztucznych ma pozytywne korzyści dla środowiska.

Badania dotyczące wpływu fińskich toreb na środowisko zostały przeprowadzone już wcześniej. Uniwersytet Technologiczny w Lappeenranta i Fiński Instytut Środowiska (SYKE) przeprowadziły badanie OPTIKASSI w 2009 r. Raport z badania opracował wpływ na środowisko różnych torebek na zakupy dostępnych w fińskich sklepach spożywczych (papierowych, plastikowych, z recykling, z biodegradowalnych tworzyw sztucznych i bawełny). Według raportu emisja gazów cieplarnianych pochodzących z plastikowej torebki zawierającej 60% materiałów z recyklingu wynosi od 7-24 g, emisja z torebki bawełnianej 1100–3160 g, a emisja z biodegradowalnej torebki z tworzywa sztucznego 38–60 g. W zależności od zastosowania, papierowe i plastikowe torebki wykonane z pierwotnych surowców osiągnęły ten sam poziom.

Optikassi study

Tabela pochodzi z raportu z badań OPTIKASSI 2009

Więcej informacji z badań dotyczących wpływu torebek wykonanych z surowców wtórnych na środowisko uzyskano w 2014 r., podczas realizacji przez Centrum Badań Technicznych VTT w Finlandii projektu EcoFlexoBag, dotyczącego skutków zwiększenia udziału materiałów wtórnych w plastikowych torbach na zakupy od 60% do 90%. Wyniki badań pokazują, że zwiększenie udziału surowców wtórnych wykorzystywanych w torebkachch zmniejsza na przykład, emisję dwutlenku węgla. Zwiększając udział surowców wtórnych z 60% do 90% ilość emisji gazów cieplarnianych spadła z 42 g do 30 g na sztukę.

 

Badania przeprowadzone w Finlandii pokazują, że torebka ESSI pochodząca z obiegu zamkniętego jest idealnym wybrem wśród torebek na zakupyek. Również na podstawie innych badań wykazano, że stosowanie plastiku z recyklingu jako surowca na torebki jest rozwiązaniem bardziej sprzyjającym środowisku. Najnowsze europejskie badanie porównawcze zostało opublikowane w marcu 2018 r., przez Duńską agencję ochrony środowiska. Według tego badania torebki na zakupy wykonane z tworzywa sztucznego mają najmniejszy wpływ na środowisko, biorąc pod uwagę wszystkie poszczególne kategorie.

GOSPODARKA TOREBEK O OBIEGU ZAMKNIĘTYM –

część naszego ekoprogramu AmerGreen

 

Zrównoważony rozwój jest i pozostanie kluczowym wymogiem produkcji opakowań elastycznych. Firma Amerplast nieustannie promujemy stosowanie ekologicznych rozwiązań traktując to jako swój obowiązek. Firma jako dostawca opakowań nie zaprzestaje w poszukiwaniach i proponuje najbardziej przyjazne dla środowiska rozwiązania w zakresie technologii i produkcji wysokiej jakości materiałów.

 

Program zrównoważonego rozwoju AmerGreen dąży do lepszego świata. W ramach programu firma produkuje materiały z surowców odnawialnych lub poddanych odzyskowi. Dowiedz się więcej >>

SKONTAKTUJ SIE Z NAMI

 

Contact form
Czy chcesz zrobić karierę? Odwiedź naszą Sekcję kariery.
reCAPTCHA

© 2022 Amerplast