Nasze wszechstronne podejście do zrównoważonego rozwoju obejmuje cały łańcuch produkcyjny opakowań, od surowców, których używamy do produkcji aż po gotowy produkt, który dostarczamy naszym klientom. Zrównoważony rozwój naszej działalności opiera się na trzech filarach: gospodarce cyrkulacyjnej, zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych i zrównoważonych zakupach. Wyznaczyliśmy sobie konkretne cele aby zminimalizować wpływ naszej działalności na środowisko i aby zapewnić zrównoważony rozwój na wszystkich frontach.

Gospodarka cyrkulacyjna zintegrowana w naszych działaniach

 

Gospodarka cyrkulacyjna w Amerplast z operacyjnego punktu widzenia oznacza eliminację odpadu i efektywne wykorzystanie zasobów. Wyznaczyliśmy sobie roczne cele dotyczące zmniejszania ilości generowanego odpadu w procesie produkcyjnym i zwiększania poziomu recyklingu. Jesteśmy w stanie utylizować odpad polietylenowy przez nas wytwarzany wewnątrz firmy – do produkcji opakowań elastycznych pochodzących z recyklingu. W 2020 roku zainwestowaliśmy w nową linię do przetwarzania, aby zwiększać efektywność przetwarzania wytwarzanego odpadu polietylenowego i aby rozszerzać nasze portfolio opakowań pochodzących z recyklingu.

 

Wydajność zasobów można obserwować w zmniejszaniu grubości używanych folii i używanie surowców pochodzących z recyklingu. Surowca pochodzące z recyklingu używane są w produkcji między innymi: toreb zakupowych, folii przemysłowych, opakowaniach higienicznych, bezpiecznych kopertach i termotorbach.

Zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych

 

Jednym z największych wyzwań naszego pokolenia są zmiany klimatyczne. Raport IPCC z panelu klimatycznego ONZ podaje, że utrzymanie poziomu globalnego ocieplenia poniżej 1,5 stopnia Celsjusza wymaga od nas „gwałtownych, długoterminowych i ekstremalnie dużych cięć” w emisji. Mamy do odegrania ważną rolę w zwalczaniu zmian klimatycznych poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych w naszej działalności.

 

Ograniczamy emisję poprzez programy oszczędności energii, a także inwestycje i edukację pracowników. Wiosną 2020 r. zmieniliśmy częściowo źródło energii na hydroenergię w celu obniżenia emisji CO2 pochodzącego z naszego procesu produkcyjnego. Dzięki tej zmianie możemy obniżyć naszą roczną emisję gazów cieplarnianych o ok. 3,45 miliona kg CO2-eq.

Zrównoważone zakupy

 

Amerplast zobowiązał się do prowadzenia działalności w zrównoważony sposób, czego również oczekujemy od naszych partnerów biznesowych. Wymagamy, aby stosowali się do wszystkich obowiązujących przepisów prawa i aby działali w zgodzie z najwyższymi standardami etyki biznesu. Oczekujemy również od nich respektowania międzynarodowych praw ludzi i pracy. Dostawcy powinni być świadomi swojego wpływu na środowisko i nieustannie dążyć do jego ograniczenia. Zachęcamy ich również do promowania gospodarki cyrkulacyjnej poprzez zwiększenie wydajności użycia materiałów, recykling i używanie surowców pochodzących z recyklingu lub biosurowców – jeśli to tylko możliwe.

SKONTAKTUJ SIE Z NAMI

 

Contact form
Czy chcesz zrobić karierę? Odwiedź naszą Sekcję kariery.
reCAPTCHA

© 2022 Amerplast