Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym jest koniecznością, jeśli chcemy stworzyć lepszą i bardziej zrównoważoną przyszłość dla naszych dzieci i przyszłych pokoleń. Musimy ograniczyć wykorzystanie zasobów naturalnych i w miarę możliwości poddawać produkty recyklingowi.

 

Dzisiejsi konsumenci są świadomi oddziaływania produktu na środowisko naturalne. Dotyczy to również jego opakowania, które zaczyna być docenione za bycie ekologicznym. W Amerplast mamy ponad 25 lat doświadczenia w wykorzystywaniu surowców wtórnych do produkcji nowych opakowań z tworzyw sztucznych. Nieustannie poszukujemy bardziej zrównoważonych alternatyw dla wykorzystania tradycyjnych, surowców naturalnych takich jak ropa naftowa. Naszym celem jest aby wykorzystanie surowców wtórnych i organicznych stało się podstawą w naszej działalności.

Trendy rynkowe

 

  • Zrównoważony rozwój jest jednym z kluczowych obecnie trendów i przyszłych wymagań. Recykling i wykorzystanie surowców wtórnych to cechy poszukiwane obecnie w produkcji ekologicznych opakowań elastycznych.
  • Nawiązując do Strategii Unii Europejskie dotyczącej ograniczenie odpadów z tworzyw sztucznych, do 2030 roku wszystkie opakowania plastikowe powinny nadawać się do odzysku i ponownego wykorzystania.

 

 

  • Coraz bardziej wymagające cele w zakresie recyklingu na poziomie europejskim (z obecnych 22,5% do 50% do 2025 r.) oraz bardziej wydajne systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta w całej Europie tworzą presję na zwiększenie ilości opakowania poddawanych recyklingowi.
  • Recykling i przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym to cele na przyszłość produkcji opakowań z tworzyw sztucznych.

WYDAJNOŚĆ MATERIAŁOWA

 

Wydajność materiałowa jest ważną częścią zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. Oznacza to uzyskanie tego samego rezultatu przy mniejszej ilości surowców, zwiększając w ten sposób efektywność wykorzystania zasobów naturalnych. Efektywne wykorzystanie surowców odgrywa kluczową rolę w zmniejszaniu wpływu naszej branży na zmianę klimatu. Dzięki udoskonalaniu samego produktu i rozwojowi naszych procesów produkcyjnych jesteśmy w stanie wytwarzać wysokiej jakości opakowania o zoptymalizowanej grubości folii, bez uszczerbku dla wymaganych parametrów technicznych.

Wydajność materiałowa w naszej własnej produkcji oznacza również wykorzystanie własnych odpadów z produkcji polietylenu w celu zminimalizowania ilości niewykorzystanego materiału. Materiał ten jest wewnętrznie przetwarzany, aby móc wykorzystać go ponownie do produkcji opakowań takich jak opakowania na chusteczki lub torby na zakupy.

 

Wraz z naszymi klientami i partnerami zawsze szukamy nowych sposobów dalszego rozwoju efektywnego wykorzystania ograniczonej ilości nieodnawialnych zasobów naturalnych. Przykładami zwiększania wydajności materiałowej są wykorzystanie surowców wtórnych, wewnętrzna recyrkulacja odpadów produkcyjnych i optymalizacja grubości folii.

Solutions and Features

SUROWCE WTÓRNE

 

Amerplast od dłużego już czasu wykorzystuje surowce pochodzące z recyklingu. Od początku lat 90. produkujemy opakowania plastikowe z tych surowców, takie jak torby na zakupy. Ze względu na nasze wieloletnie doświadczenie w wykorzystywania surowców wtórnych do produkcji wysokiej jakości opakowania z tworzyw sztucznych jesteśmy liderem w branży w tym zakresie.

W 2017 r. wyprodukowaliśmy pierwszą fińską torebkę na zakupu ESSI spełniającą wymagania gospodarki o obiegu zamkniętym. Jest ona częściowo wykonana z poużytkowych odpadów opakowaniowych zebranych z fińskich gospodarstw domowych. Fiński Fundusz Innowacji Sitra * umieścił Amerplast na liście najbardziej interesujących firm w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w Finlandii, prezentującej inspirujące przykłady stosowania tej gospodarki. Powodem zamieszczenia Amerplast na tej liście było wykorzystanie odpadów z tworzyw sztucznych od konsumentów i przemysłu jako surowca do produkcji torebek na zakupy ESSI.

 

Obecnie używamy również surowców pochodzących z recyklingu do produkcji opakowań do artykułów nieżywnościowych i opakowań wtórnych. Zgodnie z naszymi badaniami stosowanie surowców pochodzących z recyklingu zmniejsza oddziaływanie branży opakowań na środowisko naturalne, a także zapotrzebowanie na surowce w dużej części oparte na paliwach kopalnych.

Essi Kiertokassi Logo

* Sitra, Fiński Fundusz Innowacji, jest niezależną publiczną fundacją działającą pod nadzorem fińskiego parlamentu. Sitra dąży do tego, aby Finlandia stała się pionierem w zakresie zrównoważonego dobrobytu, antycypując trendy społeczne, badając alternatywy dla rozwoju i gromadząc partnerów z różnych sektorów w celu przeprowadzenia ambitnych reform.

ESSI Kiertokassi (torebka o obiegu zamokniętym)

 

Torebka ESSI to pierwsza fińska reklamówka o obiegu zamkniętym. Wyprodukowana z minimum 90% materiałów pochodzących z recyklingu, w tym 50% materiałów pochodzących z recyklingu odpadów poużytkowych zebranych w fińskich gospodarstw domowych.

Pirkka ESSI Circular Bag

ESSI Kiertokääre (folia o obiegu zamikniętym)

 

Folia ESSI jest elastycznym polietylenowym materiałem wykorzystywanym do produkcji opakowań niespożywczych i wtórnych, wyprodukowana z surowców pochodzących z recyklingu poużytkowego odpadów zebranych z fińskich gospodarstw domowych oraz surowców pochodzące z odzysku odpadów ze źródeł przemysłowych.

ESSI Kiertokääre

ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI RECYKLINGU

 

Większość produkowanych przez nas opakowań nadaje się do odzysku w istniejących strumieniach recyklingu. Nasze cele rozwojowe dla laminatów są skupione wyłącznie na możliwościach ich recyklingu. Zrównoważony rozwój leży u podstaw działań i strategii Amerplast, a naszą ambicją jest być liderem w rozwoju najbardziej ekologicznych opakowań elastycznych. Recykling jest kluczem, gdy mówimy o przejściu do gospodarki o obiegu zamkniętym i skutecznym odzysku surowców z opakowań plastikowych.

 

Obecnie najczęściej stosowaną komercyjnie metodą recyklingu jest odzysk mechaniczny. Zebrany odpady są sortowane według rodzaju tworzywa za pomocą technologii bliskiej podczerwieni (NIR), następnie rozdrabniane i myte, później topione i regranulowany jako pelet z tworzywa sztucznego. Według jednego z naszych dostawców recykling tworzyw sztucznych wymaga jedynie 15% ilości energii jaką wykorzystuje się do produkcji z surowców kopanych. Podstawowym wyzwaniem w metodzie mechanicznego odzysku jest to, że określa ona bardzo precyzyjne wymagania dla materiałów z których produkowane są opakowania abym mogły one zostać podane odzyskowi w tym procesie. Jest to problematyczne dla opakowań z tworzyw sztucznych ze względu na ich szeroką różnorodność materiałów oraz ich kombinacji z których powstają.

 

 

Wymagania dla opakowań aby mogły być poddane recyklingowi

 

  • Przyszła utylizacja czystych i niezadrukowanych materiałów jest łatwiejsze niż folii kolorowych i nadrukowanych. Mimo tego, że technologie utylizacji stale się rozwijają, dalej mają one problemy z wykorzystaniem czarnych materiałów opakowaniowych, dlatego przy wyborze czarnego opakowania zalecamy ponowne rozważenie tej decyzji.
  • Preferowana jest wykonanie opakowania z jednego materiału, takiego jak plastik. Jeśli wykorzystanie wielu materiałów jest wymagane, na przykład kombinacje papieru z tworzywami sztucznymi, materiały te muszą być łatwe do oddzielenia, na etapie sortowania przez konsumentów w gospodarstwach domowych.
  • Preferowane jest wykonanie opakowania z jednego rodzaju plastiku, zamiast kombinacji różnych ich typów.
  • W przypadku gdy kombinacja różnych rodzajów tworzyw sztucznych jest wymagana dla opakowania ze względu na barierowść lub funkcjonalność, połączenie takie musi zostać starannie opracowane bazując na solidnej wiedzy z zakresu wymagań dotyczących recyklingu.
Granulates

 

 

Innym sposobem odzysku tworzyw sztucznych jest recykling chemiczny, w którym zebrane odpady z tworzyw sztucznych przetwarzane są do postaci monomeru, co oznacza, że opakowanie, które jest obecnie trudne lub niemożliwe do wykorzystania w recyklingu mechanicznym, może zostać poddane odzyskowi tą metodą. Technologia ta stale się rozwija, obecnie znajduje się w fazie pilotażowej, jednak wiązane są z nią duże nadzieje w momencie opracowania jej na skale komercyjną.

ROZWIĄZANIA DLA ODZYSKU LAMINATÓW

 

Struktury laminowane w opakowaniach wykorzystywane są w celu nadania opakowaniu właściwości barierowe, szczelność czy zastosowania druku odwróconego. Amerplast opracował rozwiązania w produkcji struktur laminowanych, dzięki którym w pełni nadają się one do odzysku w istniejących strumieniach recyklingu. Głównym celem opakowania jest ochrona produktów oraz zakomunikowania przekazu dotyczącego marki. Z tego powodu głównym celem w badaniach opakowań podlegających recyklingu są takie właściwości jak funkcjonalność, szczelność, wydajność i wizualność materiałów.

 

Opracowaliśmy różne rodzaje nowych rozwiązań dla recyklingu różnego rodzaju opakowań. Aby przedstawić kilka z naszych opcji, warto wspomnieć struktury z mono-polietylenowego laminatu stosowanego w opakowaniach wymagających doskonałych właściwości optycznych, ale niskiej barierowości. Rozwiązania te są stosowane zarówno w produkcji folii w postaci matowej, jak i zwykłej. Folie te oferują różne właściwości optyczne oraz dotykowe. W przypadku małych opakowań dla mięsa i nabiału opracowaliśmy rozwiązania zapewniające właściwą barierowość zachowując jednocześni ich możliwość recyklingu. Skontaktuj się z naszymi ekspertami ds. sprzedaży, aby dowiedzieć się więcej.

GOSPODARKA OPAKOWAŃ O OBIEGU ZAMKNIĘTYM –

częścią naszego proekologicznego programu AmerGreen

 

Ekologia jest i pozostanie głównym wymaganiem dla opakowań elastycznych. W Amerplast stale wspieramy wykorzystanie zielonych opakowań, ponieważ według nas jest to nasza odpowiedzialność jako producenta opakowań aby stale poszukiwać i wprowadzać najbardziej przyjazne środowisku naturalnemu alternatywne materiały i technologie wytwarzania wysokiej jakości opakowań.

 

AmerGreen – program proekologiczny, którego celem jest poszukiwanie najlepszych możliwych rozwiązań. W ramach programu zapewniamy odnawialne surowce oraz możliwość recyklingu. Dowiedz się więcej >>

SKONTAKTUJ SIE Z NAMI

 

Contact form
Czy chcesz zrobić karierę? Odwiedź naszą Sekcję kariery.
reCAPTCHA

© 2022 Amerplast