ADDRESY AMERPLAST W POLSCE DO FAKTURY

 

Amerplast Sp z o.o.
ul. Graniczna 57
PL-05-825 Grodzisk Mazowiecki, Polska
BIC: PL5341371450

 

Wszystkie pozostałe dokumenty i pytania prosimy kierować na adres mailowy: invoices.grodzisk@amerplast.com

 

 

FAKTURY ADRESY DO AMERPLAST W FINLANDII

 

Uprzejmie prosimy o przesłanie do naszego operatora Pagero Oy faktur w formie elektronicznej. W razie problemów z wysyłaniem faktur elektronicznych, prosimy o przesłanie faktury do DOCUSCAN lub w formacie PDF pocztą elektroniczną na następujące adresy: pagero.invoice@xbs-salo.com

 

Dodatkowe informacje:

 

  • można wysyłać tylko faktury na powyższe adresy
  • faktury muszą być w formacie PDF
  • jeden e-mail może zawierać tylko jedną fakturę. Wszelkie załączniki do faktury należy zeskanować i dołączyć jako dodatkowe strony do tego samego pliku PDF z fakturą.

 

Wszystkie pozostałe dokumenty, prosimy przesłać na adres pocztowy: Amerplast Ltd., P.O.Box 33, FI-33731 Tampere, FINLAND, lub na e-mail invoices@amerplast.com.

 

Amerplast Ltd.

 

Adres e-faktury: 003701330255
Operator: Pagero
Kod operatora: 003723609900 lub PAGERO
BIC: 0133025-5
Adres do faktury:
Amerplast Ltd.
OVT 003701330255
P.O.Box 906
02066 DOCUSCAN
FINLAND

© 2021 Amerplast