3.6.2021

 

Amerplast on julkaissut strategisen vastuullisuussuunnitelman joka rakentuu konkreettisista toimenpiteistä jotka edistävät kiertotaloutta yrityksen toiminnassa. Suunnitelman tavoitteena on vahvistaa yrityksen johtavaa asemaa joustopakkausalan muutoksessa kohti ympäristön kannalta yhä vastuullisempaa liiketoimintaa.

 

Strateginen suunnitelma rakentuu kolmen tukipilarin ympärille. Sustainable Solutions (Vastuulliset ratkaisut) kokonaisuuden tavoitteena on jatkuvasti etsiä ja ottaa käyttöön ympäristöystävällisiä materiaaleja sekä teknologioita, jotka on integroitu osaksi kiertotaloutta. Sustainable Operations (Vastuullinen toiminta) tarkoittaa resurssitehokkuuden maksimointia, vastuullista hankintaa sekä kasvihuonekaasupäästöjen ja jätteiden vähentämistä. Kolmas pilari, Sustainable Amerplast (Vastuullinen Amerplast), heijastaa yrityksen sitoutumista vastuullisiin liiketoimintakäytäntöihin ja kestävään kasvuun, myös toimitusketjuissa.

 

Asetetut lyhyen ja pitkän aikavälin strategiat sekä toimenpiteet ohjaavat yritystä kehittämään ja kasvattamaan liiketoimintaansa vastuullisella tavalla. Kiertotalousaloitteita toteuttaessaan Amerplast pyrkii eriyttämään kasvun rajallisten luonnonvarojen kulutuksesta.

 

“Vastuullisuus on yksi Amerplastin ydinarvoista ja liiketoimintastrategian kulmakivistä, kattaen ympäristönäkökulmaa laajemman kokonaisuuden. Meille vastuullisuus on kokonaisvaltainen lähestymistapa parempaan liiketoimintaan ja kasvuun yhdessä asiakkaidemme kanssa”, sanoo Amerplastin toimitusjohtaja Mark Rooney.” Nykypäivän kuluttajat arvostavat ekologisia pakkauksia. Mikä on hyvää ympäristölle, on hyväksi myös liiketoiminnalle, ja tältä pohjalta haluamme tarjota asiakkaillemme kasvavassa määrin vastuullisia pakkausratkaisuja ja vaihtoehtoja.”

 

Amerplast alkoi painottaa ekologista vastuullisuutta toiminnassaan jo 90-luvun alussa hyödyntämällä uusiomuovia ja keskittymällä mahdollisimman tehokkaaseen raaka-aineiden käyttöön. Nykyään yrityksellä on merkittävä asema joustopakkausten kiertotaloudessa. Osana AmerGreen-ohjelmaa Amerplast tarjoaa ekologisia raaka-aineita, tuotteiden parempaa säilyvyyttä ja kierrätettävyyttä pakkauksille. Vuonna 2020 yli 95% yrityksen tuottamista pakkauksista oli kierrätettävissä ja tavoitteena on saavuttaa 100% kierrätettävyys vuoteen 2025 mennessä.

 

Amerplast aikoo edelleen vähentää fossiilipohjaisten neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja kasvihuonekaasupäästöjen määrää. Vuonna 2020 Amerplast vähensi vuotuisia hiilidioksidipäästöjään 3,45 miljoonalla kilolla CO2-ekv.. Biopohjaisten ja kierrätettyjen raaka-aineiden käyttö tulee lisääntymään ja konkreettisena tavoitteena on, että ne muodostavat 45% käytetyistä raaka-aineista vuoteen 2030 mennessä.

 

Lue lisää strategisesta vastuullisuussuunnitelmastamme täältä (englanniksi).

Lisää Amerplastin uutisia (englanniksi), uutishuoneessamme.

© 2021 Amerplast