Meillä Amerplastilla vastuullisuus on huomioitu kaikessa mitä teemme. Se on yksi ydinarvoistamme ja strategiamme kulmakivi. Amerplast tunnetaan luotettavana kumppanina asiakkailleen, hyvänä työnantajana työntekijöilleen sekä alallaan aktiivisena toimijana, joka edistää kiertotaloutta paikallisella, kansallisella ja EU:n tasolla. Yrityksemme arvot: sitoutuminen, yhteistyö, aloitteellisuus ja kestävä kehitys ohjaavat toimintaamme päivittäisessä työssämme.

Vastuullista liiketoimintaa ja kestävää kasvua

 

Asiakkaat ovat kaiken toimintamme keskiössä. Haluamme kasvaa ja menestyä yhdessä asiakkaidemme kanssa ja teemme sen tavalla josta voimme olla ylpeitä. Liiketoimintamme perustuu pitkäaikaiseen yhteistyöhön ja liikesuhteisiin, jotka tuottavat lisäarvoa kaikille sidosryhmille. Teemme yhteisiä kehityshankkeita ja yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Kiertotalous on joukkuelaji ja meillä on yhteinen tavoite – rakentaa parempi tulevaisuus kaikille.

 

Pitkäaikaisten liikesuhteiden rakentamisen lisäksi kestävä kasvu merkitsee meille kasvua ympäristöystävällisellä tavalla kiertotalouden mallin mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa ympäristöystävällisten tuotteiden kehittämistä ja tuottamista, toimintojemme ympäristövaikutusten vähentämistä ja vastuullisuuden kehittämistä koko arvoketjussa.

Nolla työtapaturmaa

Hyvinvoiva henkilöstö

 

Työnantajana meille on tärkeää varmistaa työntekijöidemme turvallinen työympäristö ja kiinnittää huomiota heidän terveyteensä ja hyvinvointiinsa. Olemme sitoutuneet nolla työtapaturmaa tavoitteeseen ja kehitämme jatkuvasti työturvallisuutta AmerSafety-ohjelman kautta. Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuksia kehittyä ammatillisesti sekä omalla urallaan.

 

Työnantajana:

  • Tuemme monimuotoisuutta ja työllistämme ihmisiä, joilla on eri taustoja, sukupuoli, uskonto, kansallisuus jne.
  • Tuemme sukupuolten tasa-arvoa sekä palkkatasa-arvoa ja meillä on tasa-arvosuunnitelma.
  • Kohtelemme työntekijöitämme tasavertaisesti ja kunnioittavasti tarjoamalla heille oikeudenmukaisia ja yhtäläisiä mahdollisuuksia.
  • Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää esimerkiksi iän, sukupuolen, uskonnon, etnisen taustan, vamman, seksuaalisen suuntautumisen, poliittisen mielipiteen tai aseman vuoksi.
  • Tarjoamme työterveysetuuksia, jotka ylittävät lain edellyttämän tason.

Korkeat ja eettiset liiketoimintastandardit

 

Amerplastilla on korkeat vaatimukset vastuulliselle liiketoiminnalle. Toimimme eettisten liiketoimintastandardien mukaisesti ja kohtelemme kaikkia sidosryhmiämme ja jokaista ihmistä kunnioittavasti. Amerplast noudattaa kaikkia sovellettavia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja, asetuksia ja yleisesti hyväksyttyjä hyviä liiketoimintakäytäntöjä. Kiinnitämme huomiota sosiaaliseen vastuuseen omassa toiminnassamme ja toimitusketjussa. Vaadittu vähimmäistaso on kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Emme hyväksy epäeettisiä liiketoimintakäytäntöjä, kuten korruptiota, kiristystä, rahanpesua tai lahjontaa.

Ota yhteyttä

 

Contact form
Kiinnostunut uramahdollisuuksistamme? Vieraile työpaikkana-sivuillamme.
reCAPTCHA

© 2022 Amerplast