Amerplast perustettiin Tampereella vuonna 1952. Suomi tunnetaan luonnostaan ja maatamme kutsutaankin usein tuhansien järvien maaksi. Tarkalleen niitä on 187 888. Suomi on myös metsien maa, sillä ne kattavat noin 75 % maapinta-alastamme, mikä tekee Suomesta Euroopan metsäisimmän maan. 50-luvulla, kun yrittäjät Sami ja Marja Suominen perustivat Amerplastin, ei käyty nykypäivän tapaan julkista keskustelua yritysten ja teollisuuden vaikutuksista ympäristöön ja luontoon. Boreaaliset metsät, joissa oli mäntyä, kuusia ja koivua, niin pitkälle kuin silmä näki, näyttivät ikuiselta muuttumattomalta osalta suomalaista maisemaa. Ihmisillä missään päin maailmaa ei ollut aavistustakaan siitä, että ihmiskunnan polku johtaisi ympäristökriisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja biologisen monimuotoisuuden heikkenemiseen.

 

Vuosien mittaan ymmärrys ihmisten vaikutuksista ympäristöön lisääntyi. Julkinen keskustelu saavutti myös liike-elämän ja ympäristötietoiset yritykset, Amerplast mukaan lukien, alkoivat kehittää tapoja vähentää ympäristövaikutuksiaan.

 

Vastuulliset pakkausratkaisut

 

Asiakkaat ja heidän menestyksensä ovat kaiken tekemisemme keskiössä. Vastuunamme pakkausten toimittajana on jatkuvasti etsiä ja tuoda markkinoille entistä ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja niin materiaaleissa kuin tekniikoissa. Edistämme siirtymistä joustopakkausten kiertotalouteen kierrätettävien ja ekologisesti kestävien pakkausratkaisujen kautta, Nämä ratkaisut tukevat asiakkaitamme saavuttamaan heidän kestävän kehityksen tavoitteensa, täyttäen samalla kaupalliset ja tekniset vaatimukset.

Kiertotaloutta 90-luvulta lähtien

 

90-luvun alussa Amerplast otti ensimmäiset kiertotalousaskeleensa valmistamalla ensimmäiset uusiomateriaalia sisältävät kauppakassit Suomen markkinoille. Vaadittiin paljon kehitystyötä kierrätettyä polyeteeniä sisältävän ohuen muovikalvon valmistamiseksi ja sen saumaamiseksi valmiiksi kasseiksi, sillä raaka-aine ei ollut yhtä homogeenista kuin neitsyt raaka-aine. Alkuvaiheessa tämä tarkoitti, että oli mahdollista tuottaa kasseja, joissa oli vain pieni osuus uusiomateriaalia. Nyt, melkein 30 vuotta myöhemmin, voimme valmistaa kasseja vielä ohuemmasta muovikalvosta, jossa on yli 95 % uusiomateriaalia. Tämä on saavutettu pitkäaikaisella kehitystyöllä sekä uusiomateriaalien laadun kehityksen kautta.

 

Viimeisen viiden vuoden aikana kokemuksemme ja osaamisemme ovat antaneet meille mahdollisuuden laajentaa uusiomateriaalia sisältävien ratkaisujen portfoliotamme kassien lisäksi kattamaan yhä laajemman valikoiman muita joustopakkauksia. Tavoitteenamme on lisätä tuotannossa käytettyjen uusiomateriaalien osuutta 400 tonnilla vuonna 2021 ja 1400 tonnilla vuonna 2022 verrattuna vuoden 2020 tasoon.

 

Amerplast käyttää uusiomateriaalia, joka on kerätty eri lähteistä; teollisuudesta, kuluttajilta ja esimerkiksi pakkausjätteistä. Kierrätämme myös sisäisen tuotantohukkamme hyödyntääksemme sitä kierrätysjoustopakkausten tuotannossa.

 

Vuonna 2017 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra (itsenäinen julkisyhteisö, joka toimii eduskunnan valvonnassa) sisällytti Amerplastin luetteloonsa Suomen kiertotalouden mielenkiintoisimmista yrityksistä, mikä esittelee maan inspiroivimpia esimerkkejä kiertotaloudesta.

ESSI Kiertokassi
AmerGreen

Ei kiertotaloutta ilman kierrätettävyyttä

 

Kierrätettävyys on avain pyrittäessä siirtymään kiertotalouteen ja muovipakkausten tehokkaaseen kierrätykseen. Suurin osa tuottamistamme pakkauksista on kierrätettävissä nykyisissä kierrätysvirroissa (95,6 % vuonna 2020). Tavoitteenamme on, että 100 % pakkauksistamme on kierrätettäviä vuoteen 2025 mennessä.

 

Yleisin ja kaupallisesti eniten käytetty kierrätysmenetelmä on mekaaninen kierrätysprosessi. Kerätty muovijätemateriaali lajitellaan muovityypeittäin esimerkiksi lähi-infrapunatekniikalla (NIR), rouhitaan ja pestään, sulatetaan ja uudelleengranuloidaan uusiomuovipelleteiksi. Erään toimittajamme mukaan muovin kierrätys vaatii vain 15 % siitä energiasta, jota tarvitaan neitseellisen muovin tuottamiseen. Haasteena mekaanisessa kierrätysmenetelmässä ovat tiukemmat vaatimukset pakkausmateriaaleille, jotta niitä voidaan kierrättää tässä prosessissa. Keskitymme pakkausratkaisujen ja erityisesti laminaattien kehittämisessä kierrätettäviin ratkaisuihin.

Vähemmän hävikkiä – enemmän arvoa

 

Nykypäivänä kun tiedämme enemmän vaikutuksista joita ihmiskunnalla on planeetallemme ja sen ilmastolle, meidän on opittava, kuinka käyttää planeettamme rajallisia resursseja viisaasti ja kestävästi. Amerplastille tämä tarkoittaa materiaalitehokkuutta, kierrätystä ja kierrätettäviä pakkausratkaisuja, jotka minimoivat myös hävikin määrää.

 

Yksi suurimmista haasteistamme on ruokahävikki. Ruoan tuottaminen vaatii paljon maata, energiaa, vettä ja muita resursseja. Parhaista maatalouden menetelmistä, kylmäketjusta ja kuljetusinfrastruktuureista huolimatta ruokahävikki on edelleen huomattavan suuri ongelma. Tämä koskee niin toimitusketjua, vähittäiskauppaa kuin kuluttajia, myös teollisuusmaissa.

 

Vuonna 2015 aloitimme yhteistyön PerfoTec BV:n kanssa tarjotaksemme asiakkaillemme tehokkaan tavan parantaa tuotteiden laatua ja tuoretuotteiden säilyvyyttä. AmerFresh Active Packaging System on suunniteltu kontrolloimaan tehokkaasti tuoretuotteiden biokemiallisia reaktioita optimoidun pakkausrakenteen avulla. Näin tuoreet vihannekset ja hedelmät pysyvät tuoreina pidempään. Näin voidaan vähentää hävikkiä jopa 50 %.

Säilöntää
carbon footprint

Pienempi hiilijalanjälki

 

Kaikilla Amerplastin vastuullisuustoimilla on positiivinen vaikutus koko arvoketjumme aikana syntyviin kasvihuonekaasupäästöihin. Keskitymme erityisesti kehittämään pakkausratkaisujamme ja etsimme jatkuvasti kestävämpiä vaihtoehtoja perinteisille öljypohjaisille raaka-aineille. Pyrimme tekemään biopohjaisista raaka-aineista standardin liiketoiminnassamme.

 

Biopohjaiset raaka-aineet ovat loistava vaihtoehto erityisesti elintarvikepakkauksissa, joissa kierrätettyjen raaka-aineiden käytön mahdollisuuden ovat rajalliset. Yksi asiakkaillemme tarjoamistamme biopohjaisista raaka-aineista on kierrätettävä ja sokeriruokopohjainen Green PE. Se on valmistettu sokerintuotannon sivutuotteena syntyvästä etanolista. Se ei sisällä lainkaan fossiilisia raaka-aineita ja se voidaan kierrättää olemassa olevissa kierrätysvirroissa. Braskemin Green PE poistaa ilmakehästä jopa 2,15 tonnia hiilidioksidia jokaista tuotettua tonnia kohti pellolta Braskemin portille (lähde: E4techin ja LCA Worksin tekemä LCA-tutkimus).

 

Toinen mielenkiintoinen biopohjainen ratkaisu on selluloosapohjainen Woodly, joka on hiilineutraali ja puupohjainen vaihtoehto perinteisille fossiilipohjaisille muoveille. Sitä voidaan käyttää nykyisin perinteisestä fossiilipohjaisesta polypropeenista valmistetuissa sovelluksissa, kuten esimerkiksi vaate-, kukka- tai leipäpakkauksissa.

Vastuulliset toiminnot

 

Toimintamme vastuullisuus rakentuu kolmen tukijalan varaan: kiertotalous, kasvihuonekaasupäästöjen minimointi ja vastuullinen hankinta. Osana vastuullisuusstrategiaamme olemme aloittaneet ohjelman, joka tähtää päästöjemme pienentämiseen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Vuonna 2020 muutimme energialähteemme Tampereella vesivoimaksi, pienentäen näin pakkaustuotannossamme syntyviä hiilidioksidipäästöjä. Tämän muutoksen ansiosta pystymme vähentämään vuotuisia kasvihuonekaasupäästöjämme keskimäärin 3,45 miljoonalla kilolla CO2-ekv.

Edistämme kiertotaloutta toiminnoissamme materiaalitehokkuuden, kierrätyksen, uudelleenkäytön ja jätteiden minimoinnin avulla. Olemme perustaneet ohjelman jätteiden vähentämiseksi sekä niiden kierrätysasteen parantamiseksi. Tuotannossa syntyvän polyeteenihukan käytämme sisäisesti uudelleen kierrätysjoustopakkaustemme valmistuksessa. Tehostaaksemme sisäistä muovin kiertoamme sekä uusiomuovin monipuolista hyödyntämistä joustopakkausten valmistuksessa, uusi kierrätyslaitteisto otettiin käyttöön Tampereen tuotannossa kesällä 2020.

 

Olennainen osa kestävän kehityksen strategiaamme on kestävä hankinta. Teemme yhteistyötä tunnettujen ja vakiintuneiden eurooppalaisten kumppaneiden kanssa ja varmistamme, että toimittajamme ja kumppanimme toimivat yrityksen eettisten standardien mukaisesti. Käytämme erilaisia työkaluja vastuullisuuden varmistamiseksi toimitusketjussamme.

Careers

Vastuullinen Amerplast

 

Asiakkaamme ja heidän menestyksensä ovat liikkeellepaneva voima kaikessa, mitä teemme. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme, asiakaspalvelua, tuotevalikoimaa ja toimitusketjua voidaksemme tarjota parasta laatua ja kasvaa yhdessä asiakkaidemme kanssa. Katsomme yrityksemme olevan yhtä hyvä kuin viimeisen valmistettu ja toimitettu tuotteemme ja ansaitsemme asiakkaidemme luottamuksen ja tyytyväisyyden uudelleen joka päivä.

 

Olemme sitoutuneet vastuulliseen liiketoimintaan ja kestävään kasvuun. Toimimme korkeiden ja eettisten liiketoimintastandardien mukaisesti. Koko historiamme ajan meitä on pidetty luotettavana sekä laadukkaana toimituskumppanina asiakkaillemme ja liiketoimintamme rakentuu läheisistä ja pitkäaikaisista asiakassuhteista.

Production Overview

Työllistämme noin 450 henkilöä tehtaillamme Puolassa ja Suomessa sekä myyntikonttoreissamme. Meillä työskentelee valtava määrä ammattilaisia eri aloilta ja eri taustoista. Keskitymme huolehtimaan heidän terveydestään, turvallisuudestaan, hyvinvoinnistaan ja ammatillisesta kehityksestään. Olemme sitoutuneet nolla työtapaturmaa tavoitteeseen ja kehitämme jatkuvasti työturvallisuutta AmerSafety-ohjelman kautta.

 

Amerplastin perustivat vuonna 1952 suomalaiset yrittäjät Sami ja Marja Suominen. Vielä tänäkin päivänä henkilöstöstämme huokuu tämä yrittäjähenkisyys ja sitoutuminen Amerplastin toimintaan ja asiakkaisiimme. Olemme ylpeitä asiantuntemuksestamme, laadustamme ja asiakkaillemme tarjoamasta laadukkaasta palvelusta. Amerplastilla on tehty monia pitkiä uria, ja olemme nähneet myös työntekijöiden puolisoiden ja perheenjäsenten seuraavan perheenjäseniään Amerplastille töihin. Joustopakkausalan ammattilaiset ovat toimintamme ydintä. Amerplastilla on suuri etuoikeus saada tällainen upea joukko ihmisiä palvelemaan asiakkaitamme ja rakentamaan kiertotalouden joustopakkausten tulevaisuutta.

Amerplastin vastuullisuusstrategia

 

Amerplast on julkaissut vastuullisuusstrategian, joka rakentuu konkreettisista askeleista kohti joustopakkausten kiertotaloutta.

 

Lue lisää >>

Ota yhteyttä

 

Contact form
Kiinnostunut uramahdollisuuksistamme? Vieraile työpaikkana-sivuillamme.
reCAPTCHA

© 2022 Amerplast