Kokonaisvaltainen lähestymistapamme vastuullisuuteen kattaa joustopakkausten koko arvoketjun käyttämistämme raaka-aineista aina toimintoihimme ja asiakkaille toimitettaviin lopputuotteisiin saakka. Toimintamme vastuullisuus rakentuu kolmen tukijalan varaan: kiertotalous, kasvihuonekaasupäästöjen minimointi ja vastuullinen hankinta. Olemme asettaneet konkreettisia tavoitteita ympäristövaikutusten minimoimiseksi ja kestävän kehityksen varmistamiseksi kaikilla rintamilla.

Kiertotalous kiinteänä osana toimintojamme

 

Amerplastilla kiertotalous tarkoittaa toimintojen näkökulmasta syntyvien jätteiden minimointia ja resurssien tehokasta käyttöä. Olemme asettaneet vuositavoitteet tuotannossamme syntyvän jätteen määrän vähentämiseksi ja kierrätystason nostamiseksi. Pystymme sisäisesti hyödyntämään prosesseissamme syntynyttä polyeteenihukkaa kierrätettyjen joustopakkausten valmistuksessa. Vuonna 2020 investoimme uuteen uusiointilaitteistoon sisäisen polyeteenihukan kierrätyksen tehokkuuden lisäämiseksi ja kierrätettyjen joustopakkausratkaisujen portfolion laajentamiseksi.

Resurssitehokkuus näkyy valmistamissamme tuotteissa materiaalia säästävinä kalvorakenteina sekä uusioraaka-aineiden hyödyntämisenä. Uusioraaka-aineita käytetään esimerkiksi kaupan kasseissa, rakennuspakkauskalvoissa, pehmopaperipakkauksissa sekä turvapusseissa ja termo-kasseissa.

Vähennämme kasvihuonekaasupäästöjämme

 

Ilmastonmuutos on yksi sukupolvemme suurimmista haasteista. YK:n ilmastopaneelin IPCC: n raportissa todettiin, että maapallon lämpenemisen pitäminen alle 1,5 celsiusasteessa vaatii ”nopeita, pitkäaikaisia ja ennätyksellisen suuria” päästövähennyksiä. Teemme osuutemme ilmastonmuutoksen torjunnassa vähentämällä toimintamme kasvihuonekaasupäästöjä.

 

Vähennämme päästöjä energiansäästöohjelmien, investointien ja työntekijöidemme koulutuksen avulla. Keväällä 2020 muutimme energialähteemme osittain vesivoimaksi pienentäen pakkaustuotannossamme syntyviä hiilidioksidipäästöjä. Tämän muutoksen ansiosta pystymme vähentämään vuotuisia kasvihuonekaasupäästöjämme keskimäärin 3,45 miljoonalla kilolla CO2-ekv.

Vastuullinen hankinta

 

Amerplast on sitoutunut kestävään kehitykseen ja vastuullisiin liiketoimintatapoihin, ja tätä odotamme myös toimittajiltamme ja liikekumppaneiltamme. Vaadimme heitä noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä toimimaan liike-elämän korkeimpien eettisten standardien mukaisesti. Odotamme heidän myös kunnioittavan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia. Tavarantoimittajien tulisi tunnistaa ympäristövaikutuksensa ja pyrkiä jatkuvasti minimoimaan ne. Heitä kannustetaan myös edistämään kiertotaloutta materiaalitehokkuuden, kierrätyksen ja mahdollisuuksien mukaan kierrätettyjen ja biopohjaisten materiaalien käytön avulla.

 

Vuonna 2020 Amerplast sertifioitiin Bonsucron Chain of Custody Standardin mukaisesti. Sertifiointi on todisteena vastuullisesta hankinnasta, antaen varmuuden siitä, että vaatimusten mukaisten ehtojen täyttymistä sokeripohjaisesta polyeteenistä valmistettujen pakkausten toimitusketjussa voidaan seurata. On erittäin tärkeää, että biopohjaiset raaka-aineet on tuotettu ja valmistettu ekologisesti sekä oikeudenmukaisia työkäytäntöjä noudattaen.

Bonsucro Certified Member logo

Ota yhteyttä

 

Contact form
Kiinnostunut uramahdollisuuksistamme? Vieraile työpaikkana-sivuillamme.
reCAPTCHA

© 2022 Amerplast