Kiertotalouteen on siirryttävä, kun haluamme luoda paremman ja kestävämmän tulevaisuuden lapsillemme ja tuleville sukupolville. Rajallisia resurssejamme on hyödynnettävä tehokkaasti ja materiaalit on kierrätettävä aina, kun se on mahdollista.

 

Nykykuluttajat ovat tietoisia tuotteiden ympäristövaikutuksista. Myös tuotteiden pakkauksen ympäristöystävällisyyttä arvostetaan. Amerplastilla on yli 25 vuoden kokemus kierrätysmateriaalien käytöstä uusien muovituotteiden ja -pakkausten valmistuksessa. Etsimme jatkuvasti ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja perinteisille öljypohjaisille raaka-aineille. Tavoitteemme on ottaa kierrätetyt ja biopohjaiset raaka-aineet normaaliksi osaksi liiketoimintaamme.

Markkinatrendit

 

  • Kestävä kehitys on nykypäivän trendi ja tulevaisuuden vaatimus. Ympäristöystävällisten joustopakkausten ominaisuuksia ovat kierrätettävyys sekä kierrätetyt tai biopohjaiset raaka-aineet.
  • Euroopan unionin muovistrategian mukaan kaikkien muovipakkausten pitäisi olla kierrätettäviä tai uudelleen käytettäviä vuoteen 2030 mennessä.

 

 

  • Yhä vaativammat kierrätystavoitteet Euroopan tasolla (nykyisestä 22,5 prosentista 50 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä) ja tehokkaammat laajennetun tuottajavastuun ohjelmat ympäri Eurooppaa asettavat vaatimuksia ja luovat paineita kehittää pakkausten kierrätettävyyttä.
  • Muovipakkausten tulevaisuus on kierrätettävyydessä ja muovin kiertotaloudessa.

Materiaalitehokkuus

 

Materiaalitehokkuus on olennainen osa kestävää kehitystä sekä kiertotaloutta. Se tarkoittaa saman lopputuotteen tuottamista vähemmällä raaka-ainemäärällä jolloin tehostetaan luonnonvarojen kestävää käyttöä. Alamme ilmastonmuutosvaikutusten pienentämisessä luonnonvarojen kestävällä käytöllä on keskeinen rooli. Tuotekehityksen sekä tuotannon prosessien kehittämisen ansiosta pystymme tuottamaan korkealaatuisia joustopakkauksia joiden kalvon vahvuus on optimoitu ilman, että joudumme tekemään kompromisseja kalvojen teknisten vaatimusten suhteen.

Materiaalitehokkuus tuotannossamme tarkoittaa esimerkiksi tuotantoprosesseissamme syntyvän polyeteenihukan uudelleenhyödyntämistä. Hukkamateriaali kierrätetään sisäisesti uusien kierrätysmuovipakkausten kuten wc-paperikääreiden tai kaupan kassien raaka-aineeksi.

 

Etsimme jatkuvasti uusia tapoja kehittää rajallisten luonnonvarojen yhä tehokkaampaa käyttöä yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa. Esimerkkejä materiaalitehokkuudesta ovat kierrätysmateriaalien käyttö, tuotantohukan uudelleenhyödyntäminen sekä kalvojen vahvuuksien optimointi.

Solutions and Features

Kierrätysmateriaalit

 

Amerplastilla on pitkä kokemus kierrätysmateriaalien käytöstä. Olemme valmistaneet kierrätysmuovipakkauksia, kuten kantokasseja, jo 1990-luvun alusta alkaen. Meillä on siis pitkä historia kierrätettyjen raaka-aineiden jalostamisesta laadukkaiksi muovipakkauksiksi, ja siksi olemme alan markkinajohtaja kierrätysmateriaalien käytössä erilaisissa joustopakkauksissa.

Vuonna 2017 lanseerasimme markkinoille ensimmäisen suomalaisen ESSI Kiertokassin, joka valmistetaan osittain suomalaisilta kotitalouksilta erilliskerätystä kuluttajamuovipakkausjätteestä. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra* lisäsi Amerplastin Suomen kiertotalouden kiinnostavimpien yritysten listalle, jolla esitellään Suomen inspiroivimmat kiertotalouden yritysesimerkit. Amerplast ansaitsi paikkansa listalla kuluttajilta ja teollisuudesta kerättävän muovijätteen käytöstä ESSI Kiertokassien raaka-aineena.

 

Olemme laajentaneet kierrätysmateriaalien käyttöä kassien lisäksi myös muiden pakkausten valmistukseen (ei-elintarvike ja sekundaaripakkaukset). Tutkimuksemme mukaan kierrätysmateriaalien käyttö pienentää pakkauksen ympäristövaikutuksia. Samalla tarvitaan vähemmän neitseellisiä raaka-aineita, jotka usein ovat fossiilisia.

Essi Kiertokassi Logo

* Suomen itsenäisyyden rahasto Sitra on riippumaton julkinen rahasto, joka toimii eduskunnan alaisena. Sitran tavoitteena on tehdä Suomesta kestävän hyvinvoinnin edelläkävijä ennakoimalla yhteiskunnallisia suuntauksia, tutkimalla kehityksen vaihtoehtoja ja tuomalla yhteen eri sektoreiden kumppaneita avomielisiin kokeiluihin ja uudistuksiin.

ESSI Kiertokassi

 

ESSI Kiertokassi on ensimmäinen suomalainen kiertotalouskassi. Sen valmistusaineista vähintään 90 % on kierrätysmateriaalia, josta 50 % on erilliskerättyä suomalaisten kotitalouksien kuluttajamuovipakkausjätettä. Lue lisää ESSI Kiertokassikonseptista >>

Pirkka ESSI Circular Bag

ESSI Kiertokääre

 

ESSI Kiertokääre on polyeteenijoustopakkaus ei-elintarvike- ja sekundaaripakkauksille. Se sisältää sekä suomalaisilta kotitalouksilta erilliskerättyä että teollisista lähteistä kerättyä kierrätysmateriaalia. Lue lisää ESSI Kiertokäärekonseptista >>

ESSI Kiertokääre

Taattu kierrätettävyys

 

Suurin osa valmistamistamme pakkauksista voidaan kierrättää nykyisissä kierrätysvirroissa. Keskitymme laminaattien kehityksessä yksinomaan kierrätettäviin ratkaisuihin. Kestävä kehitys on Amerplastin toiminnan ja strategian ytimessä. Tavoitteemme on olla ympäristöystävällisimpien joustomuovipakkausratkaisujen kehityksen kärjessä. Kierrätettävyys on avainasemassa pyrkiessämme kohti kiertotaloutta ja tehokasta muovipakkausten kierrätystä.

 

Yleisin ja kaupallisesti eniten käytetty kierrätysmenetelmä on mekaaninen kierrätysprosessi. Kerätty muovijätemateriaali lajitellaan muovityypeittäin esimerkiksi lähi-infrapunatekniikalla (NIR), rouhitaan ja pestään, sulatetaan ja uudelleengranuloidaan uusiomuovipelleteiksi. Erään toimittajamme mukaan muovin kierrätys vaatii vain 15 % siitä energiasta, jota tarvitaan neitseellisen muovin tuottamiseen. Haasteena mekaanisessa kierrätysmenetelmässä ovat tiukemmat vaatimukset pakkausmateriaaleille, jotta niitä voidaan kierrättää tässä prosessissa. Muovien kierrätyksen haasteena on valtava valikoima erilaisia muovilaatuja ja niiden yhdistelmiä.

 

 

Vaatimuksia kierrätettävyydelle

 

  • Kirkkaiden ja painamattomien materiaalien hyödyntäminen kierrätyksen kautta on helpompaa kuin värillisten tai painettujen materiaalien. Lisäksi, vaikka kehitys menee koko ajan eteenpäin, nykyisillä teknologioilla on haasteita täysin mustien pakkausten materiaalien tunnistamisessa ja opastammekin asiakkaita uudelleen harkitsemaan pakkauksen väriä, mikäli se on suunniteltu mustaksi.
  • Mieluiten valmistettu yhdestä materiaalista, kuten muovista. Jos tarvitaan useampia eri materiaaleja, kuten muovin ja paperin yhdistelmiä, materiaalien tulisi olla helposti kuluttajien eroteltavissa kotilajittelun yhteydessä.
  • Mikäli mahdollista, mieluiten valmistettu yhdestä muovilaadusta useiden muovien yhdistelmien sijaan.
  • Kun useampien muovilaatujen yhdistelmää tarvitaan, esimerkiksi barrier- tai toiminnallisuussyistä, yhdistelmä tulee olla tarkkaan mietitty ja kehitetty yhdessä ammattilaisten kanssa, joilla on vahva tieto-taito kierrätysmenetelmien vaatimuksista.

 

Granulates

 

 

Toinen tapa kierrättää muovia on kemiallinen kierrätys, jossa kerätty materiaali prosessoidaan monomeeri-tasolle, mikä tarkoittaa sitä, että pakkaukset, jotka nykyään ovat haasteellisia tai mahdottomia kierrättää saataisiin kierrätettyä. Tämä kierrätysmenetelmä on vasta kehitteillä ja pilotointivaiheessa, mutta odotukset ovat korkealla, että menetelmä saadaan kaupallistettua.

Kierrätettävät laminaatit

 

Laminaattiratkaisuja käytetään pakkauksissa eri syistä, kuten esimerkiksi barrier-ominaisuuksien, saumautuvuuden tai välipainatuksen vuoksi. Amerplast on kehittänyt laminaattiratkaisuja jotka ovat täysin kierrätettävissä nykyisissä kierrätysjärjestelmissä. Pakkauksen päätarkoitus on suojata pakattua tuotetta ja toimia kommunikoinnin välineenä brändin ja kuluttajan välillä. Tästä syystä kierrätettävien laminaattiratkaisujen kehitystyön keskiössä on ollut materiaalien funktionaalisuus, saumautuvuus, ajettavuus sekä visuaalisuus.

 

Olemme kehittäneet uusia, erityyppisiä ja täysin kierrätettäviä ratkaisuja vastaamaan erilaisiin pakkaustarpeisiin. Valikoimistamme löytyy nyt muun muassa monopolyeteeni-laminaatti ratkaisuja tuotteille, jotka vaativat erinomaisia visuaalisia ominaisuuksia, muttei korkeaa barrieria. Näitä on saatavilla sekä kirkkaina- että mattakalvoina, mikä mahdollistaa erilaiset visuaaliset ratkaisut ja erilaiset kosketustuntumat. Flow-pack pakkauksille, liha- ja meijerituotteille, olemme kehittäneet ratkaisuja, joissa on vaadittavat barrier ominaisuudet ollen samalla täysin kierrätettävissä. Ota yhteyttä myynnin asiantuntijoihimme, jos haluat lisätietoja.

Kiertotalouspakkausratkaisut –

osa AmerGreen-vastuullisuusohjelmaamme

 

Ekologisuus on nyt ja tulevaisuudessa yksi tärkeimmistä vaatimuksista joustopakkauksille. Me Amerplastilla edistämme herpaantumatta ympäristöystävällisten pakkausratkaisujen käyttöä. Velvollisuutemme pakkausten valmistajana on etsiä ja kehittää jatkuvasti ympäristöystävällisempiä materiaalivaihtoehtoja ja teknologioita laadukkaiden pakkausratkaisujen valmistukseen.

AmerGreen-ohjelma on keinomme tavoitella parempaa maailmaa. Ohjelman mukaisesti tarjoamme ympäristöystävällisiä pakkausratkaisuja ja kierrätettävyyttä. Lue lisää >>

Ota yhteyttä

 

Contact form
Kiinnostunut uramahdollisuuksistamme? Vieraile työpaikkana-sivuillamme.
reCAPTCHA

© 2022 Amerplast