Amerplast valmistaa muovikasseja, joiden valmistuksessa käytettävästä muovista jopa 100 % on uusiomuovia. Merkittävä osa tästä materiaalista on suomalaisilta kotitalouksilta erilliskerättyä kuluttajamuovipakkausjätettä. Käytämme kauppakassien valmistuksessa myös omassa tuotannossamme syntyvää polyeteenihukkamuovia sekä asiakkailtamme kerättyä muovijätettä. Amerplastilla on yli 25 vuoden kokemus kierrätysmateriaalien käytöstä uusien muovituotteiden ja -pakkausten valmistuksessa.

 

Kiertotalouteen on siirryttävä, jos haluamme luoda paremman ja kestävämmän tulevaisuuden lapsillemme ja tuleville sukupolville. Rajallisia resurssejamme on hyödynnettävä tehokkaasti ja materiaalit on kierrätettävä ja käytettävä uudelleen aina, kun se on mahdollista.

Markkinatrendit

 

  • Kestävä kehitys on nykypäivän trendi ja tulevaisuuden vaatimus. Ympäristöystävällisiltä kauppakasseilta odotetaan nyt kierrätettävyyttä ja kierrätettyjen raaka-aineiden käyttöä.
  • Kierrätysmateriaaleja käytetään muovikasseissa yhä enemmän. Tutkimusten mukaan kierrätyskassit ovat ympäristöystävällisimpiä ostoskasseja Suomessa. Muissa Euroopassa tehdyissä tutkimuksissa on saatu samansuuntaisia tuloksia.

 

 

  • Muovipakkausten tulevaisuus on kierrätettävyydessä ja kierrätettyjen raaka-aineiden käytössä. Se mahdollistaa siirtymisen muovien kiertotalouteen.
  • Muovikasseja ei vieläkään hyödynnetä niin paljon kuin niitä voisi käyttää yritysten tehokkaimpina markkinointityökaluina. Kannustamme asiakkaitamme olemaan luovia designien kanssa ja todella miettimään, miten yrityksen brändistä voisi kertoa asiakkaille muovikasseissa entistä tehokkaammin.

Kauppakassivalikoima

 

Amerplastin henkseli- ja Iisi-kassit valmistetaan Suomessa. Ne soveltuvat erinomaisesti ostoskasseiksi yleiseen käyttöön, sillä ne ovat laadukkaista ja kestävät painaviakin kuormia. Niitä on helppo kantaa ja käyttää useammankin kerran. Otamme ympäristön huomioon ja valmistamiemme henkselikassien valmistuksessa käytettävästä muovista jopa 100 % on kierrätysmuovia. Yleiseen käyttöön soveltuvien ostoskassien lisäksi valmistamme myös kestäviä ja tyylikkäitä kasseja erikoiskaupalle sekä pienempiä kasseja, jotka soveltuvat pienemmille ostoksille, kuten kosmetiikalle, lääkkeille ja pienille vaatteille.

 

  • Henkselikassit
  • Iisi-kassit
  • Loop handle-kassit
  • Stanssi-kassit
  • Blokkipussit
Carrier Bags

Kierrätysmateriaalien käyttö

 

Amerplastilla on pitkä kokemus kierrätysmateriaalien käytöstä. Olemme valmistaneet kierrätysmuovikasseja jo 1990-luvun alusta alkaen. Meillä on siis pitkä historia kierrätettyjen raaka-aineiden jalostamisessa laadukkaiksi muovipakkauksiksi, ja siksi olemme alan markkinajohtaja kierrätysmateriaalien käytössä erilaisissa joustopakkaussovelluksissa. Tutkimuksemme mukaan kierrätysmateriaalien käyttö vähentää pakkauksen ympäristövaikutuksia. Samalla tarvitaan vähemmän neitseellisiä raaka-aineita, jotka usein ovat fossiilipohjaisia.

 

Vuonna 2017 toimme markkinoille ensimmäisen suomalaisen kiertotalouskassi ESSI Kiertokassin, joka valmistetaan osittain suomalaisilta kotitalouksilta erilliskerätystä kuluttajamuovipakkausjätteestä. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra* lisäsi Amerplastin Suomen kiertotalouden kiinnostavimpien yritysten listalle, jolla esitellään Suomen inspiroivimmat kiertotalouden yritysesimerkit. Amerplast ansaitsi paikkansa listalla kuluttajilta ja teollisuudesta kerättävän muovijätteen käytöstä ESSI Kiertokassien raaka-aineena. Lue lisää ESSI-konseptista >>

 

* Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on riippumaton julkinen rahasto, joka toimii eduskunnan alaisena. Sitran tavoitteena on tehdä Suomesta kestävän hyvinvoinnin edelläkävijä ennakoimalla yhteiskunnallisia suuntauksia, tutkimalla kehityksen vaihtoehtoja ja tuomalla yhteen eri sektoreiden kumppaneita avomielisiin kokeiluihin ja uudistuksiin.

 

Kierrätysmateriaalien käyttöä tukeva tutkimus

 

Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy tutki ESSI Kiertokassin elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Kiertotalousmallin tulokset olivat hyvin myönteisiä. ESSI Kiertokassin elinkaarianalyysin perusteella voidaan todeta, että kotitalouksilta erilliskerätyn pakkausjätemuovin käyttö raaka-aineena on järkevää ympäristönäkökulmasta. Se vähentää entisestään kierrätysraaka-aineesta valmistetun kauppakassin ilmastovaikutuksia ja kierrätysraaka-aineen on aiempienkin tutkimuksen mukaan osoitettu tuottavan vain vähän päästöjä. Tutkimus osoittaa, että erilliskeräyksen ja logistiikan osuus tuotteen kokonaisilmastovaikutuksista oli hyvin pieni. Näiden tulosten perusteella muovipakkausten erilliskeräyksen voidaan todeta olevan ympäristön kannalta järkevää.

Suomalaisten kauppakassien ympäristövaikutuksia on tutkittu aiemminkin. Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) tekivät OPTIKASSI-tutkimuksen vuonna 2009. Siinä tutkittiin suomalaisissa ruokakaupoissa saatavilla olevien eri materiaaleista tehtyjen (paperi, muovi, kierrätysmuovi, biohajoava muovi ja puuvilla) ostoskassien ympäristövaikutuksia. Tutkimusraportin mukaan 60 % kierrätysmateriaalia sisältävän kierrätysmuovikassin kasvihuonekaasupäästöt ovat -7–24 g. Puuvillakassilla päästöt olivat 1 100–3 160 g ja biohajoavan muovipussin päästöt 38–60 g. Kassin käytöstä riippuen neitseellisistä raaka-aineista valmistettu paperikassi ja muovikassi olivat lähes samalla tasolla toisiinsa verrattuina.

 

Lisää tutkimukseen perustuvaa tietoa kierrätysraaka-aineista valmistettujen muovikassien ympäristövaikutuksista saatiin vuonna 2014, jolloin Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy toteutti EcoFlexoBag-hankkeen. Siinä selvitettiin, millainen vaikutus kierrätysmateriaalien osuuden kasvattamisella 60 prosentista 90 prosenttiin olisi muovikassien ympäristövaikutuksiin. Tutkimustulokset osoittavat, että muovikasseissa käytettävän kierrätysraaka-aineen osuuden kasvattaminen vähentää esimerkiksi hiilidioksidipäästöjä. Kasvihuonekaasupäästöjen määrä laski 42 grammasta 30 grammaan kassia kohden, kun kierrätysraaka-aineen osuutta lisättiin 60 prosentista 90 prosenttiin.

Optikassi: Kauppakassien ympäristövaikutukset taulukko

Taulukko perustuu OPTIKASSI-tutkimuksen loppuraporttiin 2009

Suomessa tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että ESSI Kiertokassi on ympäristön kannalta erinomainen valinta ostoskassiksi. Kierrätysmateriaalin käyttämisen ostoskassien raaka-aineena on osoitettu olevan hyvä ratkaisu myös muiden tutkimustulosten perusteella. Tuoreimman eurooppalaisen vertailututkimuksen julkaisi Tanskan ympäristönsuojeluvirasto maaliskuussa 2018. Tämän tutkimuksen mukaan muovista valmistettujen ostoskassien ympäristövaikutukset ovat pienimmät, kun huomioon otetaan kaikki vaikutusluokat.

Kiertotalouskassit –

osana AmerGreen-vastuullisuusohjelmaamme

 

Ekologisuus on nyt ja tulevaisuudessa yksi tärkeimmistä vaatimuksista joustopakkauksille. Me Amerplastilla edistämme herpaantumatta ympäristöystävällisten pakkausratkaisujen käyttöä. Velvollisuutemme pakkausten valmistajana on etsiä ja kehittää jatkuvasti ympäristöystävällisempiä materiaalivaihtoehtoja ja teknologioita laadukkaiden pakkausratkaisujen valmistukseen.

AmerGreen-ohjelma on keinomme tavoitella parempaa maailmaa. Ohjelman mukaisesti tarjoamme ympäristöystävällisiä pakkausratkaisuja ja kierrätettävyyttä. Lue lisää >>

Ota yhteyttä

 

Contact form
Kiinnostunut uramahdollisuuksistamme? Vieraile työpaikkana-sivuillamme.
reCAPTCHA

© 2022 Amerplast