Amerplast on ottamassa vahvaa roolia suunnannäyttäjä joustopakkausteollisuuden muutoksessa ympäristön kannalta yhä kestävämmäksi liiketoiminnaksi. Suhtaudumme vastuuseemme paremman tulevaisuuden luomisesta kaikille erittäin vakavasti. Kestävä kehitys on yksi yrityksemme arvoista ja strategiamme kulmakivi. Kestävä kehitys ei ole pelkästään ympäristökysymys, vaan kokonaisvaltainen lähestymistapa parempaan liiketoimintatapaan ja kasvuun yhdessä asiakkaiden kanssa. Olemme edelläkävijä kohti uuden aikakauden vastuullisia joustopakkauksia ja kiertotaloutta.

Amerplastin vastuullisuusstrategia

 

Amerplastin lähestymistapa vastuullisuuteen koostuu konkreettisista, pitkäaikaisista ja strategisista toimista, jotka johtavat kohti joustopakkausten kiertotaloutta. Uskomme, että ympäristölle hyvä on hyväksi myös liiketoiminnalle.

 

Olemme aloittaneet kestävän kehityksen matkan jo 90-luvun alussa hyödyntämällä uusiomuovia ja kiinnittämällä huomiota materiaalitehokkuuteen. Nykypäivänä olemme johtavia joustopakkausalan kiertotaloustoimijoita. Julkaisemme ylpeinä vastuullisuusstrategiamme, joka ohjaa meitä kohti entistä ekologisempia pakkauksia ja kestävää tulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme, kumppaneidemme ja kuluttajien kanssa.

 

Amerplastin vastuullisuustrategia

Missio ja visio

 

Missiomme on kasvaa yhdessä asiakkaiden kanssa ekologisten ja täysin kiertotalouteen integroitujen joustopakkausratkaisujen kautta.

 

Visionamme on olla johtava joustopakkausalan kiertotaloustoimija Euroopassa sekä asiakkaidemme ensisijainen kumppani.

Vastuullisuutta kokonaisvaltaisesti

 

Kokonaisvaltainen lähestymistapamme vastuullisuuden kaikissa kolmessa ulottuvuudessa (sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen) koostuu konkreettisista, pitkäaikaisista ja strategisista toimista, jotka varmistavat kestävän tavan kasvaa yhdessä asiakkaidemme kanssa. Uskomme, että ympäristölle hyvä on hyväksi myös liiketoiminnalle.

 

Vastuulliset pakkausratkaisut

 

Ekologisuus on ja tulee olemaan keskeinen vaatimus joustopakkauksille. Vastuunamme pakkausten toimittajana on jatkuvasti etsiä ja tuoda markkinoille entistä ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja niin materiaaleissa kuin tekniikoissa. Osana AmerGreen kestävien pakkausratkaisujen ohjelmaamme, me tarjoamme ekologisia raaka-aineita, pidennettyä säilyvyyttä sekä kierrätettävyyttä. Tämä ohjelma on rakennettu tukemaan siirtymistä kiertotalouteen materiaalitehokkuuden, pienempien kasvihuonekaasupäästöjen ja jätteiden minimoinnin kautta.

Lue lisää

Vastuulliset toiminnot

 

Kiinnitämme erityistä huomiota toimintamme vastuullisuuteen ja olemme muun muassa asettaneet tavoitteita vähentää vaikutuksiamme ilmastoon ja ympäristöön. Kaikki tuotantolaitoksemme ovat mukana kestävän kehityksen toimintaohjelmassa. Tavoitteenamme on hyödyntää planeettamme niukat resurssit materiaali- ja operatiivisen tehokkuuden avulla. Kannustamme myös toimittajiamme sekä kumppaneitamme minimoimaan heidän ympäristövaikutuksensa sekä edistämään kiertotaloutta toiminnassaan.

Lue lisää

Vastuullinen Amerplast

 

Amerplast on sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan ja kestävään kasvuun. Toimimme korkeiden ja eettisten liiketoimintastandardien mukaisesti kiinnittäen huomiota myös toimitusketjumme kestävyyteen ja vastuullisuuteen. Amerplastilla sosiaalinen vastuullisuus tarkoittaa ihmisten kunnioittamista ja yksilöiden, yhteiskuntien sekä ihmiskunnan paremman tulevaisuuden edistämistä. Hyvinvoiva henkilöstö on toimintamme perusta. Keskitymme työntekijöidemme turvallisuuteen, hyvinvointiin ja ammatilliseen kehittymiseen.

Lue lisää

Ota yhteyttä

 

Contact form
Kiinnostunut uramahdollisuuksistamme? Vieraile työpaikkana-sivuillamme.
reCAPTCHA

© 2022 Amerplast