INSTRUKCJA DLA PLIKÓW PREPRESS

Design Instruction softwares

PODSTAWOWE WYMAGANIA

 

 • Materiał powinien zostać dostarczony w pliku o formacie .ai, .indd lub .ap w skali 1:1
 • Z załączonym kolorowym wydrukiem lub plikiem PDF
 • Tekst powinien być zamieniony na krzywe wektorowe lub opcjonalnie w wersji z niezakrzywionymi czcionkami:
  • Wersja z niezakrzywionymi czcionkami powinna zawierać zestaw fontów użytych w projekcie
  • Wersja zamieniona na krzywe wektorowe
 • Wszystkie elementy muszą być edytowalne odnośnie rozmiaru, koloru i kształtu, wszystkie zewnętrzne elementy powinny zostać załączone do projektu
 • Jeżeli oryginalny plik jest w formacie PDF, musi być kompatybilny z programami takim jak Ilustrator albo ArtPro
 • Separacja kolorów:
  • Obrazy powinny być edytowalne w programie Photoshop
  • Separacja kolorów powinna być w modelu CMYK a nie RGB
  • Separacja kolorów powinna mieć wysoki kontrast zarówno w zakresie odcieni szarości jako i w modelu HSV
  • Minimalna rozdzielczość dla projektu to 300 ppi
 • Znacznik do rozpoznawania przez fotokomórkę drukarki powinien być dokładnie określony
 • Obszary do zadrukowania i do pozostawienia be druku oraz linie zgięcia powinny być wyraźnie zaznaczone
 • Należy mieć na uwadze::
  • Przezroczysta folia wymaga białego podkładu pod obszar przeznaczony do druku
  • Pigmentowana biała folia stanowi lepszą podstawę dla półtonowych obrazów niż biały pokład druku na foli przezroczystej
  • Biały pokład jest niezbędny przy laminowaniu i powinien być wliczony w całkowitą liczbę kolorów.

 

Wyśli projekt do naszych drukarni:

Finlandia
repro.tampere@amerplast.com

Polska
repro.grodzisk@amerplast.com

INSTRUKCJA TWORZENIA PROJEKTÓW

 

Instrukcja tworzenia projektów do nadruku fleksograficznego

 

Nim rozpoczniesz projektowanie nadruku warto jest przyjrzeć się bliżej opakowaniu produktu. Warto dokładnie sprawdzić wymiary opakowania oraz obszarów przeznaczonych do zadrukowania, jak również określeni jak nadruk będzie ostatecznie wyglądał na opakowaniu. Zmiany wprowadzane podczas fazy odbitki próbnej będą się wiązać z dodatkowymi kosztami.

 

Wysoka jakość wydruku jest uzależniona od profesjonalnie przygotowanego prepressu. Dobra znajomość technik drukowania fleksograficznego jest kluczem by dokonać optymalnej separacji kolorów oraz dobrej jakości wydruku. Mając to na uwadze pozostawiamy wykonanie separacji kolorów naszym ekspertom pozwoli to zagwarantować Państwu najwyższą jakość wydruku. Możliwości wprowadzania zmian i poprawek podczas drukowania zadania są bardzo ograniczone.

 

Główne wskazówki

 

 • Podczas drukowania określonego obszaru czy elementu wykorzystując kolory dodatkowe, w celu określenia koloru należy korzystać z kodowania PMS, jest to o wiele dokładniejsze niż chociażby taki zapis 10/75/20/5 czy 100 %C+30%M
 • Zalecana liniatura dla obszarów rastrowych wynosi od 20 do 60 L/cm, w zależności od produktu, rozmiaru obrazu i/lub maszyny drukarskiej.
 • Możliwość drukowania gradientów mieści się w zakresie 2-98%.
 • Rastry powinny być ciągłe, z minimalnym rozmiarem kropki wynoszącym 2% w najjaśniejszych obszarach.
 • Powiększenie punktu jest zwykle wysokie i należy to wziąć pod uwagę podczas przygotowania do druku.
 • Trapping (nakładanie kolorów) wynosi zwykle 0,2 mm.
 • W przypadku drukowania na woreczkach należy pozostawić 5 mm niezadrukowanej przestrzeń wokół krawędzi.
 • Obiekty i loga powinny być w wysokiej jakości, najlepiej gdyby były w postaci grafiki wektorowej.
 • Korzystanie z plików formatów bazujących tylko na komputerach osobistych jest niewskazane w związku z tym, że ich konwersja może zmienić kompozycję, nawet jeżeli jest ona tylko prostą grafiką

 

Europejski Kod Towarowy (kody kreskowe)

 

 • Umiejscowienie kodów kreskowych powinno być zawsze określone, a ich kreski powinny być równoległe do kierunku drukowania.
 • Miejsce na kody kreskowe powinno odpowiedniego rozmiaru a kreski w kodzie powinny być wyrównane i przebiegać równolegle do kierunku drukowania. W przypadku ich nadruku na woreczki kreski powinny biegnąć od szwu do szwu natomiast w przypadku rolek, kreski powinny biec w kierunku nawijania.
 • Rozmiar kodów kreskowych powinien wynosić od 1,00 do 1,20 w zależności od produktu i maszyn drukarskiej, gdzie 1,00 = 37,29×25,93 mm dla EKT13.
 • Po wydrukowaniu kodu kreskowego w normalnym rozmiarze należy pozostawić co najmniej 3,63 mm wolnej przestrzeni. W innym przypadku kod będzie nieczytelny.
 • Kodów kreskowych nie należy drukować w kolorach czerwonym, czerwono-brązowym lub jasnych, ponieważ czytniki laserowe mogą mieć problem z ich odczytaniem.

 

Obrazy rastrowe

 

 • Ponieważ drukowanie zimniejsza kontrast obrazów rastrowych, oryginały powinny posiadać jak największy możliwy kontrast.
 • Pliki obrazów powinny być połączone a nie osadzone.
 • Minimalna rozdzielczość dla separacji kolorów powinna wynosić 300 ppi.
 • Nie należy rasteryzować cienkich linii oraz tekstu.
 • W obszarach zrasteryzowanych należy unikać używania tekstu o małych rozmiarach punktowych zarówno w negatywie i pozytywie.
 • Cienie powinny być generowane tylko kolorem czarnym.

 

Grafika wektorowa

 

 • W przypadku wymaganego wysokiego poziomu dokładności kolory dodatkowe powinny być kodowane PMS, w przeciwnym wypadku wykorzystaj kodowanie CMYK kolorów.
 • Małe teksty w pozytywie powinny mieć minimalną wielkość 5-8 pt, w zależności od użytej czcionki.
 • W związku z problemami z czytelnością tekstów w negatywie, powinny one być częściowo pogrubione oraz ich minimalny rozmiar powinien wynosić 6-8 pt , w zależności od użytej czcionki.
 • W przypadku nadruków na przezroczystych materiałach biały podkład powinien zostać nadrukowany przed drukiem innych kolorów, włączając w to czarny, chyba, że zostało inaczej ustalone.
 • Zastosowanie białego podkładu pod znacznik do odczytu przez fotokomórkę jest zależne od wymagań linii pakowania i przetwarzania opakowań oraz zapewnienia, że znak będzie można odczytać z dowolnej strony.
 • Uwzględnienie bieli jako jednego z kolorów w projekcie gwarantuje dokładne odwzorowanie kształtów i konturów, włączając biel jako osobną warstwę pozwoli na uzyskanie lepszj jakości nadruków.
 • Zalecane jest unikanie cienkich linii, gdyż może to spowodować ich nierównomierne drukowanie, w związku z tym linie w pozytywie powinny mieć grubość większą niż 0,2 mm, natomiast linie w negatywie od 0,3 do 0,4 mm w celu uniknięcia blokowania linii.

 

Projektowanie pod kątem maksymalnej efektywności kosztowej z umożliwieniem późniejszych korekt

 

 • Ponieważ opakowania nowych produktów często zawierają tekst lub element, który po pewnym czasie dystrybucji zostanie usunięty, np. „Nowy przepis kulinarny”, projektując należy uwzględnić ten fakt i dostosować położenie, kolor oraz typ tekstu czy elementu w taki sposób aby można bo było łatwo usunąć z projektu bez ingerencji w inne kolory.
 • Warto korzystać z podstawowej kompozycji dla różnych produktów z tej samej rodziny, zmieniając tylko nazwę i opis produktu, Jednak takie rozwiązanie może być stosowane tylko dla produktów o tym samym rozmiarze.
 • Opakowani na produkt z tej samej rodziny często mogą korzystać z wspólnych bazowych kolorów, oznacza to, że mogą być drukowane na tej samej maszynie bez konieczności jej czyszczenia czy tonowania tuszy.

 

Jeżeli mają Państwo jakieś pytanie prosimy o kontakt z naszymi pracownikami.

 

Finlandia
repro.tampere@amerplast.com

 

Polska
repro.grodzisk@amerplast.com

Repro Professionals

© 2022 Amerplast