27 kwietnia 2020 r

 

W związku z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa (COVID-19) Amerplast dokonał oceny możliwego wpływu na produkcję i dostawy do klientów. Stale monitorujemy stan epidemii i podejmujemy działania zapobiegawcze, aby zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo naszego personelu oraz zminimalizować potencjalne skutki epidemii dla naszej firmy. Większość produkowanych przez nas opakowań przeznaczona jest dla sektora spożywczego i higienicznego. W obecnym czasie wzrosło zapotrzebowanie na nasze produkty. Teraz konsumenci, instytucje ustawodawcze i inni akcjonariusze zrozumieli, dlaczego opakowania plastikowe są tak ważne. Najistotniejszym stało się aby opakowanie było higieniczne i wydłużało okres przydatności do spożycia, utrzymując odpady na minimalnym poziomie.

 

Obecnie, nadrzędnym celem przedsiębiorstw jest utrzymanie łańcucha dostaw. Pewnego dnia, epidemia koronawirusa się skończy i musimy upewnić się, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zarządzać i ograniczać skutki trwającego kryzysu, musimy również patrzeć na sprawy w perspektywie długoterminowej i planować przyszłość.

 

“Naszym celem jest oferowanie naszym klientom wsparcia, elastyczności i usług. W tego rodzaju wyjątkowych okolicznościach życia i biznesu, dobra oraz ścisła współpraca pomaga wszystkim utrzymać działalność firmy. Kluczowym jest utrzymanie funkcjonowania łańcucha dostaw w sektorach żywności i higieny”, Ari-Pekka Pietilä, zapewnia nasz Chief Sales and Marketing Officer.

 

Zwiększona koncentracja na higienie i zwiększonym dystansie

 

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników, bezpieczeństwo produktów i nieprzerwane dostawy do naszych klientów. Oprócz standardowo wysokich środków higieny, zwiększyliśmy częstotliwość czyszczenia i dezynfekowania w naszej firmie, a także wdrożyliśmy dodatkowe procedury dla zapewnienia odpowiednich środków higieny. Zmniejszamy do minimum ilość bezpośrednich kontaktów między ludźmi, zamieniliśmy spotkania bezpośrednie na video- i telekonferencje. Wydaliśmy również zalecenie pracy zdalnej dla wszystkich pracowników, którzy mają taką możliwość. W przypadku podejrzenia infekcji koronawirusem w trakcie pracy, stworzyliśmy odpowiednie wytyczne dla zapewnienia bezpieczeństwa naszego personelu.

Wizyty gości w naszych obiektach zostały ograniczone do absolutnego minimum, takiego jak np. kierowcy ciężarówek. Sytuacja epidemiologiczna jest dynamiczna, więc współpracujemy ściśle z władzami lokalnymi, aby mieć pewność, że postępujemy zgodnie z ich wytycznymi

 

„Odgrywamy ważną rolę w zapewnieniu dostaw opakowań dla przemysłu spożywczego i higienicznego, a więc jesteśmy istotną częścią walki z globalnym kryzysem. Jako firma robimy wszystko co możliwe, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich osób pracujących w Amerplast tak, aby każdy, kto wraca do domu, do swoich rodzin, czuł się bezpieczny i zdrowy. Jest również niezmiernie ważne, że nasza produkcja nie jest zakłócona i że możemy – wraz z naszymi klientami – zapewnić europejskim konsumentom podstawowe produkty spożywcze i higieniczne w trakcie tego trudnego czasu” – mówi Tuomo Riihimäki, COO.

Bezpieczna logistyka i nieprzerwane dostawy

 

Koronawirus ma również duży wpływ na sektor logistyki. Wiele europejskich krajów zamknęło swoje granice wewnętrzne i zewnętrzne dla ruchu pasażerskiego, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, co ma wpływ również na ruch towarowy. Dodatkowo załadunki i rozładunki towarów bardzo się spowolniły w związku z wyjątkowymi wymaganiami operacyjnymi.

Dla zachowania bezpieczeństwa naszej logistyki i personelu magazynowego, a także dla zachowania bezpiecznych i nieprzerwanych dostaw do naszych klientów, współpracujemy i aktywnie komunikujemy się z naszymi partnerami logistycznymi. Wydaliśmy stosowne instrukcje higieniczne do wewnętrznych i zewnętrznych operatorów logistyki, dotyczące zwiększonych środków ostrożności i higieny zarówno w naszych obiektach, jak i obiektach naszych klientów, zachowania bezpiecznej odległości i braku bezpośredniego kontaktu przy wymianie dokumentów.

 

„Nawet w trakcie tej ciągle zmiennej i trudnej sytuacji udało nam się podtrzymać dobry poziom obsługi naszych klientów. Każdy z nas pracuje bardzo ciężko, aby zapewnić nieprzerwane dostawy do naszych klientów” – mówi Johanna Rinne, Dyrektor Łańcucha Dostaw i Rozwoju. „Osiągnięcie tego wymaga proaktywnego podejścia, odpowiedniego planowania i ścisłej współpracy z naszymi klientami”.

Wpływ na dostępność surowców

Naszym głównym celem jest zapewnienie naszym klientom nieprzerwanego łańcucha dostaw. Przyglądamy się bacznie działaniom naszych dostawców, a także zwiększyliśmy stany bezpieczeństwa niektórych surowców. Pojawiają się jednak wyzwania w dostępności różnych komponentów, takich jak np. rozpuszczalniki na bazie etanolu. Dostawcy farb drukarskich zostali zmuszeni do dokonania pewnych zmian w recepturach w związku z brakami pewnych komponentów, ale jak dotąd ich dostępność jest na normalnym poziomie. Również zapotrzebowanie na folie opakowaniowe, które zakupujemy, takie jak np. BOPP i CPP, jest zwiększone, a to oznacza dłuższe terminy dostaw tych materiałów. Jeśli chodzi o granulaty polietylenowe (PE) do ekstruzji, sytuacja jest w miarę stabilna. Pomimo zwiększonego zapotrzebowania na rynku, produkcja jest na dobrym poziomie

 

„Zwiększone zapotrzebowanie na surowce w połączeniu ze zwiększonymi zamówieniami od naszych klientów stwarza dla nas wyzwania. Staramy się tym zarządzać poprzez stały kontakt z naszymi partnerami. Na szczęście nasza pozycja jest silna i mamy dobre relacje z naszymi partnerami” – mówi Ari Olkinuora – Dyrektor Doskonałości Operacyjnej.

Komunikacja z klientami

 

Amerplast proaktywnie komunikuje klientom zmiany dotyczące swojej produkcji, dostaw, czy zmieniających się wytycznych. Zalecamy również klientom proaktywne komunikowanie swojej sytuacji i prognozowanie dostaw. W przypadku jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości, prosimy o kontakt do działów sprzedaży i obsługi klienta w Amerplast.

Skontaktuj się z nami

 

Contact form
Czy chcesz zrobić karierę? Odwiedź naszą Sekcję kariery.
reCAPTCHA

© 2022 Amerplast