Tämä on tiivis tietopaketti muovista ja joustopakkauksista. Luettuasi tämän oppaan sinulla on perustiedot joustopakkauksien valmistuksessa yleisimmin käytettävistä muoveista ja niihin liittyvästä sanastosta.

 

Kaikkien pakkausten pitää ennen kaikkea suojata pakattua tuotetta. Pakkaus suojaa ulkoisilta tekijöiltä, kuten lialta, homeelta, bakteereilta ja hapelta, estäen tuotteen likaantumisen ja elintarvikkeiden pilaantumisen. Pakkauksella on myös suuri vaikutus tuotteen laatuun. Pakkaus suojaa tuotetta lommoilta, hajoamiselta ja käytön estävältä vaurioitumiselta.

Muovi pakkausmateriaalina

Muovi ei ole vain yksi materiaali, vaan joukko synteettisiä ja puolisynteettisiä materiaaleja ja niiden yhdistelmiä. Euroopassa muovia käytetään pakkauksissa (~40 %), rakennuksissa ja rakentamisessa (~20 %), ajoneuvoissa (~10 %), sähkö- ja elektroniikkatuotteissa (~6 %), kotitalous-, vapaa-ajan- ja urheilutuotteissa (~4 %), maataloudessa (~3 %) ja muissa käyttökohteissa (~17 %) (lähde: PlasticsEurope 2018). Muovit ovat monikäyttöisiä materiaaleja, joita on helppo prosessoida, käyttää erilaisissa käyttökohteissa ja kierrättää. Jos jonkin muovin fyysiset ominaisuudet eivät vastaa tiettyjä vaatimuksia, niitä voidaan muuttaa lisäämällä erilaisia lisäaineita, kunnes sen ominaisuudet täyttävät tietyn käyttökohteen asettamat vaatimukset. Muoveja tuotetaan usein raakaöljyn jalostusprosessin sivutuotteina. Joitain muoveja voidaan myös valmistaa uusiutuvista lähteistä, kuten sokeriruokopohjaista polyeteeniä.

 

Muoveista on tullut suosittu pakkausmateriaali niiden teknisen monipuolisuuden ja muovattavuuden ansiosta. Ne suojaavat erinomaisesti elintarvikkeita, ollen samalla erittäin kevyitä ja edullisia materiaaleja. Muovipakkausten käyttö on vähentänyt ruokahävikkiä sekä kasvihuonekaasupäästöjä ja periaatteessa tehnyt mahdolliseksi koko maailman väestön tehokkaamman ruokkimisen. Monissa tapauksissa muovipakkaus voidaan myös helposti kierrättää uusien muovituotteiden ja -pakkausten raaka-aineeksi (elintarviketurvallisuuslainsäädännön vuoksi yleensä vain muiden kuin elintarvikepakkausten raaka-aineeksi).

Amergrip

Biomuovisanastoa

 

Biohajoavat muovit:

Biohajoavuus tarkoittaa, että materiaali käy läpi biologisen anaerobisen tai aerobisen hajoamisprosessin, jossa syntyy ympäristöstä riippuen hiilidioksidia, metaania, biomassaa ja kivennäissuoloja. Biohajoavat muovit voivat olla joko biopohjaisia tai fossiilipohjaisia. Biohajoavuutta mitataan ja siitä ilmoitetaan useamman kuin yhden standardin perusteella. Yleisimpiä standardeja on yhtenäistetty eurooppalainen standardi EN 13432, joka koskee muovituotteita ja -pakkauksia, joiden on osoitettu olevan kompostoituvia ja joita voidaan käsitellä teollisissa kompostointilaitoksissa. Tämä tarkoittaa, että tuote hajoaa biologisesti vähintään 90-prosenttisesti alle kuudessa kuukaudessa enintään 52 °C:n lämpötilassa. Muovi saadaan biohajoavaksi usein lisäämällä kyseiseen muoviin lisäaineita, jotta se hajoaa nopeammin kuin se hajoaisi ilman lisäaineita.

Biopohjaiset muovit:

Biopohjaiset muovit valmistetaan uusiutuvista lähteistä. Yksi esimerkki on sokeriruokopohjainen polyeteeni. Sen fyysiset ominaisuudet ovat samankaltaiset kuin perinteisen fossiilipohjaisen polyeteenin, joten sitä voidaan käyttää samoissa käyttökohteissa ja se voidaan kierrättää uusien muovituotteiden raaka-aineeksi. Biopohjaiset muovit eivät ole suoraan biohajoavia.

 

Biomuovit:

Biomuovi on termi, jota voidaan käyttää puhuttaessa joko biopohjaisesta tai biohajoavasta muovista. Termi itsessään ei vielä kerro mitään kyseisen muovin raaka-ainepohjasta tai sen biohajoavuudesta.

Joustopakkaukset

 

Yleisimpiä joustopakkauksissa käytettäviä muoveja ovat matalatiheys- ja korkeatiheyspolyeteeni (PE-LD ja PE-HD) ja polypropeeni (PP). Joustopakkaus tarkoittaa joustavaa muovipakkausta, joka valmistetaan muovikalvosta, johon voidaan lisätä painatus ja joka voidaan esimerkiksi saumata pusseiksi. Hyviä esimerkkejä joustopakkauksista ovat leipäpussit, ostoskassit, juomapullon etiketit (itse pullot ovat jäykkiä muovipakkauksia) ja pehmopaperikääreet.

 

Joustopakkaukset ympäristönäkökulmasta

 

Joustopakkaus on kevyt, kierrätettävä ratkaisu, jolla suojataan pakattuja tuotteita, kuten elintarvikkeita. Ruokahävikki on sukupolvemme suurimpia ympäristö- ja yhteiskunnallisia ongelmia. Taistelemme ilmastonmuutosta ja nälkää vastaan kehittyvissä maissa samalla, kun haaskaamme käsittämättömiä määriä ruokaa.

 • FAO:n (Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön) mukaan 3 % elintarvikkeista ehti pilaantua Euroopassa, ennen kuin ne saavuttivat kuluttajan. Kehittyvissä maissa vastaava luku oli peräti 50 % (2011).
 • Ruokaketjun energiankulutus kaksinkertaistuisi, kasvihuonekaasupäästöt kolminkertaistuisivat ja elintarvikepakkausten paino nelinkertaistuisi nykytilanteeseen verrattuna, jos elintarvikkeita ei pakattaisi muovipakkauksiin (Denkstatt-tutkimus vuodelta 2011).
 • Yhdysvalloissa tarvitaan noin 10 kilokaloria fossiilisia polttoaineita 1 kilokalorin tuottamiseen ruokaa. Jos muovipakkausten vähentäminen lisää ruokahävikkiä, kielteiset vaikutukset ympäristöön ovat jopa kymmenkertaiset.
 • Ruokahävikin kustannusten on arvioitu olevan Euroopan tasolla noin 143 miljardia euroa (EU Fusions 2012).
 • Sekä EU:n kiertotalousstrategiassa että YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa halutaan vähentää ruokahävikkiä 50 % vuoteen 2030 mennessä.
 • Vähemmän ruokahävikkiä tarkoittaa automaattisesti vähemmän pakkauksia.
 • Kun elintarvikkeet pakataan mahdollisimman hyvin, ruokahävikin määrää ja ruokaketjun (elintarviketeollisuus, logistiikka, vähittäiskauppa, kotitaloudet ja jätehuolto) ympäristövaikutuksia voidaan vähentää merkittävästi.

Kierrätettävyys

Monet muovit ja suurin osa joustopakkauksista voidaan kierrättää uudeksi raaka-aineeksi uusiomuovituotteille ja -pakkauksille. PlasticsEuropen mukaan (2018) Euroopassa kierrätetään yli 40 % muovipakkausjätteestä.

 

Muovipakkausten kierrättäminen tarkoittaa kerätyn jätteen käsittelemistä kierrätysraaka-aineiksi, ei esimerkiksi materiaalien polttamista energiaksi. Yleisin ja kaupallisesti eniten käytetty kierrätysmenetelmä on mekaaninen kierrätysprosessi. Kerätty muovijätemateriaali lajitellaan muovityypeittäin esimerkiksi lähi-infrapunatekniikalla (NIR), rouhitaan ja pestään, sulatetaan ja uudelleengranuloidaan uusiomuovipelleteiksi. Erään toimittajamme mukaan muovin kierrätys vaatii vain 15 % siitä energiasta, jota tarvitaan neitseellisen muovin tuottamiseen. Haasteena mekaanisessa kierrätysmenetelmässä ovat tiukemmat vaatimukset pakkausmateriaaleille, jotta niitä voidaan kierrättää tässä prosessissa. Muovien kierrätyksen haasteena on valtava valikoima erilaisia muovilaatuja ja niiden yhdistelmiä.

Granulates

Vaatimukset kierrätettävyydelle

 

 • Kirkkaiden ja painamattomien materiaalien hyödyntäminen kierrätyksen kautta on helpompaa kuin värillisten tai painettujen materiaalien. Lisäksi, vaikka kehitys menee koko ajan eteenpäin, nykyisillä teknologioilla on haasteita täysin mustien pakkausten materiaalien tunnistamisessa ja opastammekin asiakkaita uudelleen harkitsemaan pakkauksen väriä, mikäli se on suunniteltu mustaksi.
 • Mieluiten valmistettu yhdestä materiaalista, kuten muovista. Jos tarvitaan useampia eri materiaaleja, kuten muovin ja paperin yhdistelmiä, materiaalien tulisi olla helposti kuluttajien eroteltavissa kotilajittelun yhteydessä.
 • Mikäli mahdollista, mieluiten valmistettu yhdestä muovilaadusta useiden muovien yhdistelmien sijaan.
 • Kun useampien muovilaatujen yhdistelmää tarvitaan, esimerkiksi barrier- tai toiminnallisuussyistä, yhdistelmä tulee olla tarkkaan mietitty ja kehitetty yhdessä ammattilaisten kanssa, joilla on vahva tieto-taito kierrätysmenetelmien vaatimuksista.

Toinen tapa kierrättää muovia on kemiallinen kierrätys, jossa kerätty materiaali prosessoidaan monomeeri-tasolle, mikä tarkoittaa sitä, että pakkaukset, jotka nykyään ovat haasteellisia tai mahdottomia kierrättää saataisiin kierrätettyä. Tämä kierrätysmenetelmä on vasta kehitteillä ja pilotointivaiheessa, mutta odotukset ovat korkealla, että menetelmä saadaan kaupallistettua.

Kierrätys ja kiertotalous

Muovin kierrätys ja kierto ovat välttämättömiä siirryttäessä kohti kiertotaloutta ja kestävämpiä yhteiskuntia. Kierrättäminen vähentää pakkausten ympäristövaikutuksia ja neitseellisten, usein fossiilisten, raaka-aineiden tarvetta. Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy:n tekemän kiertotalouskassin elinkaarianalyysin mukaan on ympäristöystävällisempää kierrättää muovi aina, kun se on mahdollista, ennemmin kuin esimerkiksi polttaa se energiaksi.

 

Amerplast on johtavia kierrätysmateriaalien käyttäjiä ostoskassien ja muiden kierrätyspakkausten tuotannossa. Kierrätysmateriaalienkäyttö ja kiertotalouspakkaukset ovat osa Amerplastin AmerGreen-vastuullisuusohjelmaa.

AmerGreen

Ota yhteyttä

 

Contact form
Kiinnostunut uramahdollisuuksistamme? Vieraile työpaikkana-sivuillamme.
reCAPTCHA

© 2022 Amerplast