Ohjeet painokelpoiselle tiedostolle

Painoaineistojen suunnitteluohjelmat

Perusohjeet

 

 • Tiedoston formaatti .ai, .indd tai .ap
 • Koossa: 1:1
 • Värituloste tai PDF-tiedosto
 • Tekstit poluiksi ja tekstinä
  • poluiksi versio (kaikki fontit mukana)
  • teksti versio (kaikki tekstit vektorigrafiikkana)
 • Kaikki työn elementit on oltava muokattavissa koon, värin sekä muodon suhteen. Kaikki ulkoiset elementit on liitettävä työn mukaan.
 • Jos originaali tiedosto on PDF, tiedoston on auettava Illustratorissa tai ArtProssa.
 • Huomioitavaa värierottelussa:
  • kuvien muokkaus Photoshop:lla
  • kuvien erottelu tulee olla CMYK-sävyinä, ei RGB-sävyinä
  • kuvien resoluutio on oltava min. 300 ppi
 • Valokennomerkille tulee olla paikka ja sen koko tulee olla määriteltynä.
 • Painoalueet/painamattomat alueet ja taittolinjat tulee olla määriteltynä selkeästi.
 • Huomioitavaa:
  • Läpinäkyvä kalvo vaatii valkoisen pohjavärin painatuksen alle.
  • Läpinäkyvä kalvo ja painettu valkoinen pohjaväri on huonompi alusta sävykuvalle kuin valkoiseksi pigmentoitu kalvo.
  • Laminaattitöissä tarvitaan valkoinen pohjaväri. Tämä on huomioitava värien määrässä.

 

Lähetä tiedostot repro-osastollemme:

Suomi
repro.tampere@amerplast.com

Puola
repro.grodzisk@amerplast.com

Suunnitteluohjeet

 

Suunnitteluohjeet fleksopainatusta varten

Joustopakkauksen painopinnansuunnittelu on hyvä aloittaa koepakkaamalla tuote. Tällöin on helppo tarkistaa mitoitus sekä miten painatusalue ja pakkauksen saumat asettuvat lopullisessa täytetyssä pakkauksessa. Vedosvaiheessa tulevat mittamuutokset aiheuttavat lisäkustannuksia.

Painatuksen laatu riippuu reprotyön laadusta. Fleksopainokoneiden tuntemusta hyödyntämällä saadaan optimaalinen värierottelulaatu ja laadukas painatus. Värierottelun haluamme tehdä itse voidaksemme taata hyvän lopputuloksen. Painokoneella korjailumahdollisuudet ovat rajallisia.

 

Yhteistä fleksopainotöille

 

 • Kun tietty alue tai elementti painetaan omalla värillään, käytä PMS-numerointia sävyn määrityksessä (ei esim. 10/75/20/5 tai 100 %C+30%M).
 • Rasteritiheyden suositus 20-60L/cm riippuen tuotteesta, kuvan koosta ja/tai tuotantokoneesta.
 • Häiveet toteutetaan 2 – 98 % välillä.
 • Rasterin on oltava jatkuva eli vaaleimman kohdan minimi on 2 %.
 • Pisteenkasvu fleksopainossa on korkea, joka tulee ottaa huomioon suunnittelussa.
 • Trapping eli värien päällekkäisyys on normaalisti 0,2 mm.
 • Pussimallisen pakkauksen reunoihin tulee jättää 5 mm tyhjää tilaa.
 • Logot ja kuviot tulee olla korkealaatuisia ja vektorigrafiikkana.
 • Vältä PC-pohjaisia tiedostoja, sillä tiedostojen käännösvaiheet ovat herkkiä moninaisille tiedostovirheille.

 

EAN-koodit

 

 • EAN-koodille tulee olla paikka määriteltynä (viivat painatuksen ajosuuntaan).
 • EAN-koodille tulee suunnitella riittävä tila ja oikea asento. Fleksopainossa koodiviivojen tulee kulkea painoradan suuntaan (pussimallisessa pakkauksessa sauma-sauma- ja ratapakkauksissa radan purkautumissuuntaan).
 • EAN-koodin minimikoko tulisi olla ns. 1,00 – 1,20, riippuen tuotteiden ja painokoneiden vaatimuksista (EAN13:lla 1,00 on 37,29 mm x 25,93 mm).
 • EAN-koodin jälkeen tulee olla vähintään 3.63 mm tyhjää normaali koossa, muuten koodi on lukukelvoton.
 • EAN-koodiksi ei sovellu punertavat, punertavan ruskeat tai vaaleat värit (punainen lasersäde on sokea näille väreille).

 

Rasterikuvat

 

 • Kuvaoriginaalin on oltava mahdollisimman kontrastirikas (värikontrasti ja harmaakontrasti), sillä painatuksessa kontrasti heikkenee.
 • Kuvatiedostot tulee olla linkitettyinä, ei upotettuina.
 • Värierottelussa kuvan minimiresoluutio on 300 ppi.
 • Vältä pienten linjojen ja tekstien rasterointia (= päällekkäin kohdistettavat värit).
 • Vältä pienen tekstin (nega/posa) käyttöä rasteroidulla alueella.
 • Varjot tehdään yleensä mustalla.

 

Viivatyöt

 

 • PMS-sävyt on syytä painaa erikseen omana osavärinään, jos painoaiheen värisävyvaatimus on erittäin tarkka. Muutoin tehdään CMYK-sävyillä.
 • Pieni positiiviteksti tulisi olla vähintään 5-8 pistettä fontista riippuen.
 • Pienet negatiivitekstit ovat vaikeita pitää auki, joten ”negatekstin” minimikirjasinkoko on puolilihava 6-8 pistettä riippuen fontista.
 • Läpinäkyvälle (transparent) materiaalille on painettava valkoinen pohjaväri muiden värien alle (jopa mustallekin), mikäli ei toisin sovita.
 • Pakkaus- ja saumauskonevaatimuksista riippuen valkoinen väri on painettava tai jätettävä pois (esim. mustan) valokennomerkin alta, jotta merkki näkyy molemmilta puolelta – sekä päältä että alta.
 • Kun myös valkoinen väri tehdään designissa valmiiksi mukaan, niin ei tule epäselvyyksiä sen muodosta eli tuleeko kontuuria värirajan yli vai jääkö alle piiloon. Valkoinen väri on syytä tehdä eri tasolle (layer).
 • Vältä ohuita linjoja. Suosittelemme käyttämään yli 0,20 mm levyistä positiivista linjaa. Liian ohuet ”posa”-linjat ovat riski painolaadulle, sillä viiva voi kaatua ja sotkea tai se ei pysy painolaatalla kiinni. Negatiivisen linjan on oltava yli 0,30 – 0,40 mm leveä, jotta se ei tukkeudu.

 

Kustannustehokas ja tulevaisuuden muutokset huomioiva suunnittelu

 

 • Uudessa tuotteessa saattaa olla tekstiosuuksia tai elementtejä, joiden tiedetään jäävän myöhemmin pois (esim. Uutuus). Nämä sanat tai elementit olisi syytä sijoittaa ja värittää siten, että ne voidaan poistaa muuttamatta muita osavärejä.
 • Tuoteperheessä kannattaa järjestää yhteisiä alueita. Esimerkiksi sama pohjakuva kaikille töille ja vain tuotteen nimi ja tekstiosa ovat erilaisia eri tuotteiden kesken. Huomio! Tällöin tuotteiden koon pitää olla sama kaikille.
 • Tuoteperheessä tulisi käyttää mahdollisimman paljon yhteisiä osavärejä. Tällöin työt voidaan ajaa painokoneella peräkkäin värejä koneesta pesemättä ja sävyttämättä.

 

Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä repro-ammattilaisiimme.

Suomi
repro.tampere@amerplast.com

Puola
repro.grodzisk@amerplast.com

Repro Professionals

© 2022 Amerplast