17.6.2020

 

Koemme erittäin tärkeäksi varmistaa, että käyttämämme biopohjaiset materiaalit on tuotettu eettisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Amerplast on sertifioitu Bonsucron Chain of Custody Standardin mukaisesti. Sertifiointi on todisteena vastuullisesta hankinnasta, antaen varmuuden siitä, että vaatimusten mukaisten ehtojen täyttymistä voidaan seurata sokeripohjaisesta polyeteenistä valmistettujen pakkausten toimitusketjussa.

 

Biopohjaisen polyeteenin käyttäminen tuotannossa mahdollistaa sen, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme sekä kuluttajille entistä ekologisempia joustopakkauksia, ja siten pienentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Green PE:n valmistuksessa käytetään etanolia, jota saadaan sokerintuotannon sivutuotteena. Sokeriruoko on täysin uusiutuvaa ja hiilidioksidia sitovaa. Braskemin Green PE poistaa jopa 2,15 tonnia hiilidioksidia ilmasta jokaista tuotettua tonnia kohden pellolta Braskemin portille (lähde: E4techin ja LCA Worksin tekemä LCA-tutkimus). Samalla, kun varmistamme, että asiakkaille tarjoamamme raaka-aineet ovat entistä ekologisempia, on tärkeää varmistua siitä, että raaka-aineet on tuotettu eettisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

”Bonsucro-sertifiointi on meille yksi tapa viestiä sitoutumisestamme kestävään liiketoimintaan ja korkeisiin standardeihin hankinnoissamme. Nyt Bonsucro-sertifioidut tuotteet ovat osa portfoliotamme,” kertoo Ari-Pekka Pietilä, Amerplast Chief Marketing Officer. “Olemme yksi ensimmäisistä Bonsucro-sertifioiduista pakkausvalmistajista maailmassa. On erittäin tärkeää, että biopohjaiset raaka-aineet on tuotettu ja valmistettu ekologisesti sekä oikeudenmukaisia työkäytäntöjä noudattaen. Kestävässä kehityksessä ei ole kyse pelkästään hiilidioksidipäästöjen pienentämisestä, vaan pitkän tähtäimen sitoutumisesta tehdä työtä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävämmän tulevaisuuden varmistamiseksi.”

 

Bonsucro Certified Member logo

Amerplastilla edistetään aktiivisesti biopohjaisten raaka-aineiden käyttöä. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että koemme vastuullisena pakkausvalmistajana velvollisuudeksemme jatkuvasti etsiä ja tuoda markkinoille ympäristön näkökulmasta kestävimmät raaka-aineet ja teknologiat korkealaatuisten joustopakkausten valmistamiseksi. Haluamme vakiinnuttaa biopohjaiset raaka-aineet normaaliksi osaksi joustopakkausliiketoimintaa.

 

Lisätietoa:

 

Ari-Pekka Pietilä
Amerplast
Chief Marketing Officer
ari-pekka.pietila@amerplast.com
+358 (0)50 385 6587

 

 

Bonsucro
Bonsucro on globaali, useiden sidosryhmien muodostama, voittoa tavoittelematon organisaatio, joka edistää kestävää sokeriruo’on tuotantoa, jalostusta ja kauppaa ympäri maailmaa. Bonsucro tukee yli 280 jäsenen yhteisöä yli 50 maassa, koko sokeriruokotoimitusketjun osalta, mukaan lukien maanviljelijät, jalostajat, kauppiaat, ostajat ja tukiorganisaatiot. Lisää tietoa Bonsucrosta >>

Lue lisää Amerplast-uutisia (englanniksi) täältä.

© 2021 Amerplast