16.6.2020

 

Muovit ovat mahtava materiaaliryhmä. Pakkausten raaka-aineina ne ovat monipuolisia, kestäviä sekä kierrätettäviä. Muovit suojaavat hyvin, suhteellisen pienellä materiaalimäärällä ja parhaimmillaan pakattujen tuotteiden suojaksi riittää erittäin ohut kalvoratkaisu. Tähän on päästy pitkäjänteisellä tuote- ja tuotantokehityksellä, mikä on mahdollistanut yhä ohuempia pakkauskalvoja. Tämä on tarkoittanut logistiikan näkökulmasta entistä kevyempiä kuormia, ja tuotannon näkökulmasta sitä, että samasta raaka-ainemäärästä on saatu tuotettua enemmän pakkauksia.

Materiaalitehokkuus ei ole pelkkää kalvokehitystä ja kalvojen ohentamista, vaan enenevissä määrin kierrätystä ja uusiomuovin käyttöä. Amerplast on käyttänyt tuotannossaan uusiomuovia (polyeteeni) jo 90-luvun alusta lähtien. Perinteisiä uusiomuovituotteitamme ovat olleet vähittäiskaupan henkselikassit joissa nykypäivänä on jo pitkälti yli 90 % uusiomuovia. Uusia käyttökohteita ovat muun muassa rakennusteollisuuden kalvot, ja pakkaukset joihin pakataan erilaisia kulutustuotteita, pois lukien elintarvikkeet. Tuotannossamme hyödynnetään omassa tuotannossa syntyvää polyeteenihukkaa sekä muulta teollisuudesta ja kotitalouksilta erilliskerätyistä muovipakkauksista prosessoitua uusiomuovia. Uusiomuovi on tutkitusti ekologinen raaka-aine muovipakkausten valmistuksessa, laajasta erilliskeräysalueesta (Suomi) ja prosessoinnista huolimatta. Kierrätys kannattaa!

Recycled carrier bag

Kierrätys on taitolaji

 

Uusiomuovijakeiden hyödyntäminen kalvomaisten tuotteiden ja pakkausten valmistuksessa vaatii tietotaitoa ja kokemusta. Amerplastin pitkä kokemus, osaava tuotantohenkilökunta ja oma tuotekehitys ovat avainasemassa laadukkaiden uusiomuovipakkausten ja tuotteiden valmistuksessa. Teemme lisäksi erittäin tiivistä yhteistyötä raaka-ainetoimittajien, alan asiantuntijoiden sekä asiakkaiden kanssa kehittääksemme ratkaisujamme.

 

Tampereen kassitehtaan tuotantopäällikkö Sami Teräkselle on kertynyt paljon kokemusta uusiomuovin kanssa työskentelystä. Hänen mukaansa uusiomuovin saatavuus ja laatutaso ovat viime vuosien aikana kasvaneet, mikä antaa mahdollisuuksia merkittävään kierrätysmateriaalien käytön lisäämiseen. Laatuvaatimuksista ei tingitä, sillä materiaalin puhtaus ja tasalaatuisuus ovat tärkeitä asioita erityisesti puhalluskalvotuotannossa. Nämä tekijät määrittävät pitkälti joustopakkausten ominaisuudet.

”Uusiomuovin kanssa työskentely eroaa neitseellisen muovin työstämisestä siinä, että tasalaatuisimmankin uusiomuovin ominaisuudet muuttuvat koko ajan. Ennakkoon määritetyillä parametreillä ei siten välttämättä pystytä koko ajan kalvoa valmistamaan, vaan on pystyttävä reagoimaan oikealla tavalla muutosten ilmaantuessa”, kertoo Sami Teräs. Hän huomauttaa lisäksi, että koska uusiomuovin ominaisuuksissa on jonkin verran vaihtelua, näkyy tämä myös lopullisissa pakkauksissa. Neitseellisestä muovista valmistetuissa pakkauksissa lopputulos on enemmän vakio, kun taas uusiomuovissa olevat epäpuhtaudet ja laatuvaihtelut näkyvät jonkin verran painatuksessa, kalvon värissä, hajussa, saumaus-, kitka- ynnä muissa ominaisuuksissa.

Sami Teräs

Tuotantopäällikkö Sami Teräs vastaa Amerplastin Tampereen kassitehtaan tuotannosta.

Näitä vaihteluita on tuote- ja prosessikehityksen myötä saatu huomattavasti pienemmiksi, mikä näkyy jo uusiomuovituotteiden portfolion räjähdysmäisenä kasvuna. Lisäksi niin kuluttajien, kuin brändinomistajienkin suhtautuminen kierrätysmateriaalien käyttöön, ja näiden materiaalien ominaisuuksien näkymiseen lopputuotteissa, on muuttunut selkeästi positiiviseen suuntaan viimeisen parin vuoden aikana. Nyt ekologisuus saa näkyä ja tuntua pakkauksissa.

 

Tehostaakseen sisäistä muovin kierrätystään sekä edesauttaakseen yhä laajempaa kierrätysmuovien käyttöä erilaisissa joustopakkausratkaisuissa, Amerplast on investoinut viimeisintä teknologiaa edustavaan EREMAn Intarema 1108 TE kierrätyslaitteistoon. Investointi on osa yrityksen kestävän kehityksen strategiaa ja laitteisto tullaan asentamaan Amerplastin Tampereen tehtaalle kesän 2020 aikana. Sami Teräs pitää uutta investointia merkittävänä: ”Uuden laitteiston myötä kierrätyksen laatutaso kohoaa ja mahdollistaa näin ollen uusiomateriaalin käytön entistä haastavammissa sovelluksissa.”

 

Uusiomuovista valmistettujen tuotteiden ja pakkausten kysyntä kasvaa, mikä vuorostaan tarkoittaa kasvavaa kysyntää uusiomuoviraaka-aineille. Jotta tarjonta vastaa kysyntää myös jatkossa, on huolehdittava, että prosessi muovipakkausten erilliskeräämiseksi ja prosessoinniksi edelleen uusiomuoviraaka-aineeksi on toimiva ja tehokas. Lisäksi muovien tehokkaan kierron edellytyksenä on, että muovipakkaukset on lähtökohtaisesti suunniteltu ja valmistettu kierrätettäviksi.

 

Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan, kuinka uusiomuovia voitaisiin hyödyntää yrityksesi pakkauksissa, tai kuinka varmistat pakkauksesi kierrätettävyyden, ota yhteyttä myyntitiimiimme.

Ota yhteyttä

 

Contact form
Kiinnostunut uramahdollisuuksistamme? Vieraile työpaikkana-sivuillamme.
reCAPTCHA

© 2022 Amerplast