27.4.2020

 

Koronavirusepidemiasta johtuen, Amerplast on tehnyt arvioita sen mahdollisista vaikutuksista tuotantoon ja asiakastoimituksiin. Seuraamme jatkuvasti epidemiatilannetta ja teemme ennaltaehkäiseviä toimia varmistaaksemme henkilöstömme terveyden ja turvallisuuden sekä mahdollisten liiketoimintavaikutusten minimoinnin. Suurin osa valmistamistamme joustopakkauksista tehdään elintarvike- ja hygieniasektorille. Tällaisena aikana tuotteidemme kysyntä on kasvanut. Viimeistään nyt kuluttajat, lainsäätäjät ja muut sidosryhmät ovat toivottavasti myös ymmärtäneet, miksi pakkaaminen on niin tärkeää. Tärkeimmät ominaisuudet oikeanlaiselle pakkaukselle ovat hygieenisyys ja säilyvyyden pidentäminen, jotta pidetään hävikki minimitasolla.

 

Tällä hetkellä yritysten pääfokus on toimitusketjun toimivuuden varmistaminen. Jonain päivänä koronepidemia on ohi, ja samalla kun varmistamme, että teemme kaikkemme hallitaksemme ja vähentääksemme käynnissä olevan kriisin vaikutuksia, meidän on myös tarkasteltava asioita pitkällä aikavälillä ja suunniteltava tulevaisuutta varten.

 

“Tarjoamme asiakkaillemme tukea, joustavuutta sekä palveluitamme. Tänä erityisenä aikana elämässämme ja liike-elämässä, hyvä ja tiivis yhteistyö auttaa pitämään liike-elämän rattaat pyörimässä. On kriittisen tärkeää, että varmistamme toimitusketjujen toimivuuden erityisesti elintarvike- ja hygieniasektoreilla”, sanoo Ari-Pekka Pietilä, Chief Sales and Marketing Officer.

 

Nostettu hygieniataso sekä sosiaalinen etäisyys

 

Ensimmäinen prioriteettimme on varmistaa henkilöstön terveys ja turvallisuus sekä toimitukset asiakkaillemme. Olemme edelleen nostaneet korkeaa hygieniatasoamme, lisäämällä siivousta tiloissamme sekä luomalla uusia prosesseja varmistamaan tarvittavat hygieniakäytänteet. Rajoitamme ihmisten välistä kontaktia minimiin ja olemme korvanneet kasvokkain tapahtuvat palaverit video- ja puhelinpalavereilla. Olemme lisäksi suositelleet, että kaikki ne, jotka voivat hoitaa työnsä etänä tekevät niin. Olemme lisäksi antaneet ohjeistuksen työpäivän aikana ilmi tulevan koronainfektioepäilyn varalta, jotta voidaan huolehtia henkilöstömme turvallisuudesta.

Toimitiloissamme vierailevat ulkopuoliset henkilöt on rajattu ainoastaan liiketoiminnan kannalta kriittisiin henkilöihin, kuten rekkakuskeihin. Koska epidemiatilanne elää jatkuvasti, teemme työtä varmistaaksemme, että toimintamme vastaa kulloinkin annettuja viranomaisohjeistuksia.

 

”Meillä on tärkeä rooli elintarvike- ja hygieniateollisuuden pakkausten valmistajana ja olemme olennainen osa tämän globaalin kriisin hoitamisessa. Yrityksenä teemme parhaamme varmistaaksemme kaikkien Amerplastilla työskentelevien ihmisten terveyden ja turvallisuuden, jotta kaikki voivat tuntea olonsa työpaikalla turvalliseksi ja palata kotiin perheidensä luo terveinä. On myös erittäin tärkeää, että tuotantomme on keskeytymätöntä ja pystymme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimittamaan eurooppalaisille kuluttajille välttämättömiä ruoka- ja hygieniatuotteita tänä haasteellisena aikana”, sanoo Tuomo Riihimäki, Chief Operating Officer.

Turvalliset ja keskeytymättömät toimitukset

 

Koronavirusepidemia on vaikuttanut kuljetusalaan. Monet Euroopan maat ovat sulkeneet sisäisiä ja ulkoisia rajojaan henkilöliikenteeltä rajoittaakseen koronaviruksen leviämistä, mikä vaikuttaa myös tavaraliikenteeseen. Lisäksi tavaraliikenteen lastaus- ja purkuajat ovat merkittävästi kasvaneet johtuen aikaisemmista poikkeavista toimintavaatimuksista.

Varmistaaksemme logistiikka- ja varastohenkilöstömme turvallisuuden sekä sujuvat asiakastoimitukset, teemme jatkuvaa yhteistyötä ja viestimme aktiivisesti logistiikkakumppaneidemme kanssa. Olemme antaneet yksityiskohtaiset ohjeet sekä omalle henkilöstöllemme että ulkoisille logistiikkakumppaneille koskien hygieniatoimia niin meidän, kuin asiakkaidemmekin toimitiloissa, sosiaalista etäisyyttä sekä dokumenttien käsittelyä.

 

”Olemme jopa näinä vaihtelevina ja haasteellisina aikoina kyenneet säilyttämään hyvän asiakaspalvelutason. Kaikki ovat tehneet paljon työtä ja venyneet varmistaakseen keskeytymättömät toimitukset asiakkaillemme”, kertoo Johanna Rinne, Supply Chain & Corporate Development Officer. ”Tilanteen hallitseminen on vaatinut proaktiivisuutta ja suunnitelmallisuutta sekä tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa”, hän sanoo.

Vaikutukset raaka-aineisiin

Keskitymme varmistamaan, että asiakkaat eivät kokisi häiriöitä toimitusketjussamme. Seuraamme tarkasti ja säännöllisesti toimittajiamme, jonka lisäksi olemme kasvattaneet varastoja tiettyjen raaka-aineiden osalta. Joidenkin raaka-aineiden saatavuudessa on haasteita, kuten etanolipohjaisissa liuottimissa. Painoväritoimittajat ovat osittain joutuneet tekemään muutoksia tuotteisiinsa johtuen joidenkin komponenttien puutteesta, mutta toistaiseksi painovärien saatavuus on ollut normaalilla tasolla. Lisäksi ostokalvojen, kuten BOPP ja CPP, kysyntä on kasvanut, mikä tarkoittaa näiden materiaalien osalta pidentyneitä toimitusaikoja. Mitä tulee kalvon valmistukseen tarvittavaan polyeteeniin (PE), on tilanne melko hyvä. Vaikka globaali kysyntä on kasvanut, on myös tuotanto hyvällä tasolla.

 

”Raaka-aineiden kysynnän kasvu yhtä aikaa asiakaskysynnän kasvun kanssa luo meille jonkin verran haasteita. Tätä hallitaan kommunikoimalla päivittäin toimittajakumppaneidemme kanssa. Olemme siinä mielessä onnekkaita, että meillä on vakiintuneet ja hyvät suhteet kumppaneidemme kanssa sekä hyvät keskusteluyhteydet”, sanoo Ari Olkinuora, Operational Excellence Director.

Asiakasviestintä

 

Amerplast toteuttaa aktiivista asiakasviestintää koskien mahdollisia muutoksia tuotannossa, toimituksissa tai toimintatavoissa. Suosittelemme lisäksi, että asiakkaamme ovat meihin proaktiivisesti yhteydessä koskien omaa tilannettaan ja ennusteitaan. Mikäli jokin mietityttää tai sinulla on jotakin kysyttävää meiltä, ole rohkeasti yhteydessä Amerplastin myynti- ja asiakaspalvelutiimiin.

Ota yhteyttä

 

Contact form
Kiinnostunut uramahdollisuuksistamme? Vieraile työpaikkana-sivuillamme.
reCAPTCHA

© 2022 Amerplast